Correcties & aanvullingen

UvA-leerstoel

In het artikel Time kiest jou tot persoon van het jaar (18 december, pagina 7) staat dat Jan Simons de leerstoel Media en Cultuur bekleedt aan de Universiteit van Amsterdam. Dat is niet correct. Simons is als universitair hoofddocent nieuwe media aan deze leerstoelgroep verbonden.

Maker herinnerdingen

De foto’s bij het artikel Mijn herinnerdingen (18 december, pagina 27) zijn van Bastiaan Ravenschlag (9). Hij maakte de site voor zijn vader, die 2,5 jaar geleden overleed.