Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Vergrijzing moet ‘verzilverd’ worden

Bij de betaalbaarheid van het pensioenstelsel moet de nadruk verschuiven van vergrijzing naar verzilvering. Het menselijke kapitaal van goed opgeleide ouderen moet worden benut door verhoging van de pensioenleeftijd te koppelen aan de langere levensverwachting.

Dit betoogde Lans Bovenberg, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en pensioenexpert vanmiddag op een bijeenkomst van de Sociale verzekeringsbank ter ere van het vijftig-jarig bestaan van de AOW. „De groeiende groep vitale senioren is de nieuwe gasbel van onze economie”, aldus Bovenberg, die bekend staat als prominent CDA-econoom, bedenker van de levensloopregeling en adviseur van premier Balkenende.

Door vitale ouderen langer bij het arbeidsproces te betrekken neemt de betaalbaarheid van de vergrijzing toe. Bovenberg stelt voor de pensioenleeftijd van 65 jaar los te laten en die in de toekomst te baseren op een vaste verhouding tussen het werkzame en het gepensioneerde leven. „Zo houden we onze bevolking langer jong, verhogen we de houdbaarheidsdatum van mensen en verzilveren we ons belangrijkste kapitaal: de talenten van mensen.”

Volgens Bovenberg is dit een sociaal voorstel dat zowel Balkenende als Bos (PvdA) en Marijnissen (SP) moet aanspreken in de formatiebesprekingen.

Bovenberg bepleit dat het nieuwe kabinet een breed samengestelde staatscommissie benoemt met politieke zwaargewichten als Wim Kok (PvdA), Ruud Lubbers (CDA) en Frits Bolkestein (VVD) om met voorstellen voor hervorming van het pensioenstelsel te komen. Zo’n commissie is volgens hem een passend cadeau ter gelegenheid van de vijftigjarige AOW.