Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Arbeidsmarkt

SER bereikt geen akkoord over versoepeling van ontslagrecht

Werkgevers en werknemers hebben geen akkoord weten te bereiken over versoepeling van het ontslagrecht. Vertegenwoordigers van beide partijen geven aan dat geen uitzicht meer bestaat op overeenstemming. Een unaniem advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan het nieuwe kabinet lijkt daarmee van de baan.

Volgens het ontslagrecht krijgen werknemers bij ontslag een vergoeding of een opzegtermijn. In Nederland heeft een werkgever bovendien formele toestemming nodig om een werknemer te kunnen ontslaan. Vorige week leek een akkoord over kortere ontslagprocedures en lagere ontslagvergoedingen nog nabij.

In de onderhandelingen binnen de SER, het adviesorgaan van werkgevers en vakbonden aangevuld met onafhankelijke kroonleden, leek een ruil mogelijk tussen soepeler ontslagrecht aan de ene kant en een hogere werkloosheidsuitkering en meer middelen voor scholing aan de andere kant.

Een woordvoerder van vakcentrale CNV zegt dat de kloof tussen werkgevers en werknemers uiteindelijk toch te groot bleek: „Na anderhalf jaar praten komt er een moment dat je zegt: het is genoeg. We hebben een punt achter de onderhandelingen gezet.” Werkgeversorganisatie VNO-NCW spreekt van een gemiste kans. „Dit is bijzonder jammer, een compromis leek goed mogelijk”, aldus een woordvoerder.

Vanmiddag zou de SER bijeenkomen om te besluiten of er helemaal geen advies komt aan het nieuwe kabinet of een verdeeld advies. Met een unaniem advies had het adviesorgaan belangrijke invloed kunnen uitoefenen op de beleidsagenda van een nieuw kabinet. In de meeste gevallen volgt het kabinet een SER-advies.

Volgens het Centraal Planbureau staat tegenover een grotere kans op ontslag een grotere kans op werk. Bij een lagere drempel voor ontslag nemen werkgevers makkelijker mensen aan. Dit verlaagt de gemiddelde werkloosheidsduur. Starters op de arbeidsmarkt en herintredende vrouwen profiteren hiervan. Voor autochtone mannen beneden de vijftig jaar is het effect ongunstig.