Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

Oorlog

Blijf geloven in de democratisering

Samen met André Gerrits blijf ik geloven in het heil van democratisering (nrc.next, 7 december). De vraag is alleen in welke fase het wereldomvattende democratiseringsproces zich momenteel bevindt. Volgens mij kan men spreken van een hoopvolle beginfase, dankzij of misschien wel ondanks de inval in Irak.

In tegenstelling tot wat Gerrits namelijk stelt, heeft de oorlog aldaar het geloof in democratisering namelijk geen zware slag toegebracht, maar enkel het inzicht verschaft dat democratie niet is af te dwingen met tanks en bommen. Irak heeft bewezen dat de strijd voor democratie niet wordt beslist op het slagveld; daar gelden de democratische rechten van de mens immers niet, maar het recht van de sterkste.

André Gerrits slaat dan ook de plank volledig mis met zijn oordeel dat het onjuist is om de Amerikaanse invasie in Irak en de burgeroorlog die het heeft ontketend, aan te voeren als argument tegen de bevordering van de democratie.

Wouter ter Heide

Zwolle