El Greco

In de rubriek `Woord en Wereld` (Boeken 01.12.06) gaat Jan Blokker in op de theorie dat El Greco een oogafwijking zou hebben gehad, waardoor hij zijn onderwerpen vervormd schilderde. Deze theorie wordt verderop in de rubriek afgedaan als makkelijk smoesje waarmee de artsen zich slechts tot spreekbuis van de publieke smaak zouden hebben gemaakt. Er is echter nog iets veel fundamentelers mis met deze theorie. Als El Greco inderdaad een oogafwijking zou hebben gehad, zou deze zich niet alleen bij het kijken hebben gemanifesteerd, maar ook bij het schilderen, waardoor de afwijking zichzelf zou hebben opgeheven. Hij zou zijn onderwerpen dan immers ook door zijn eigen ogen hebben geschilderd. Voor andere waarnemers zouden ze er dan dus weer normaal hebben uitgezien. Zie o.a. Hans van Maanens Kleine encyclopedie van misvattingen.