Gebouwen UvA niet brandveilig

Een groot aantal gebouwen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) voldoet niet aan de wettelijke eisen voor brandveiligheid. Het ontbreken van de benodigde vergunningen wordt door de gemeente Amsterdam gedoogd. Het gaat daarbij onder andere om twee grote complexen waar plaats is voor meer dan duizend studenten.

Woordvoerders van de universiteit en het stadsdeel Centrum van de gemeente bevestigen dat bijna veertig gebouwen op dit moment niet beschikken over een zogeheten gebruiksvergunning. Volgens de universiteit betekent het ontbreken van een gebruiksvergunning niet dat de gebouwen brandgevaarlijk zijn.

Toch bestaat binnen de universiteit grote onrust over de situatie. Met name het niet of slecht functioneren van de bedrijfshulpverlening (bhv) is voor de centrale ondernemingsraad een punt van zorg, zo blijkt uit notulen van de raad: „In de praktijk is weinig terechtgekomen van het opzetten van een goede bedrijfshulpverlening.”

De wet verplicht eigenaren om een bhv-organisatie te hebben voor een gebouw waar meer dan vijftig mensen verblijven. Die zorgt onder meer voor evacuatie en hulpverlening bij calamiteiten. Het functioneren van de bedrijfshulpverlening in het detentiecentrum op Schiphol, waar vorig jaar elf mensen omkwamen, was een belangrijk punt van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De bedrijfshulpverlening is binnen de UvA ernstig verwaarloosd. Dat bleek afgelopen zomer bij een stroomstoring op het Roeterseilandcomplex. Toen de betrokken medewerkers zich afvroegen of ze het gebouw moesten ontruimen, bleek dat in de praktijk onmogelijk, omdat de benodigde communicatieapparatuur niet aanwezig was. Bovendien beschikte men over onvoldoende mensen en werd er niet geoefend. De problemen met de bedrijfshulpverlening beperken zich niet tot één gebouw. Ook op de Oudemanhuispoort is de bhv-organisatie niet op orde.