Woede over CO2-voorstel

Brussel zegt de plannen van lidstaten over de emissie van kooldioxide ‘streng maar rechtvaardig’ te hebben beoordeeld. De landen vinden van niet.

Rotterdam, 30 nov. - Duitsland zal zich niet neerleggen bij de voorstellen die de Europese Commissie gisteren heeft gedaan over het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide. De Commissie beoordeelde de plannen van tien van de 25 lidstaten voor de periode 2008-2012. Op het voorstel van Groot-Brittannië na, gingen ze de Commissie geen van alle ver genoeg.

„Totaal onacceptabel”, noemde de Duitse minister van Economische Zaken Michael Glos het oordeel van de Commissie. „We zijn niet bereid om de missers van anderen glad te strijken”, luidde het commentaar van het Duitse ministerie van Milieu. Maar volgens eurocommissaris Stavros Dimas (Milieu) is daarvan geen sprake. „We zijn streng maar rechtvaardig”, benadrukte hij. Alle landen zijn volgens hem gelijk behandeld. Dimas liet weten bereid te zijn de zaak desnoods voor de rechter uit te vechten. „De Duitsers moeten zich houden aan het besluit van de Commissie, dat is hun wettelijke plicht”, aldus een woordvoerder van Dimas in de Süddeutsche Zeitung. „Als ze dat niet willen, moeten ze maar naar de rechter stappen.”

Er staat veel op het spel. Duitsland wilde voor de periode 2008-2012 jaarlijks aan zijn energie-intensieve industrie 482 miljoen ton CO2 aan emissierechten uitdelen. De Commissie wil niet verder gaan dan 453,1 ton. In de praktijk zou dat betekenen dat bijvoorbeeld een energiecentrale nog maar ongeveer 70 procent van zijn CO2 kosteloos kan uitstoten. Voor de overige 30 procent moeten ze de rechten bijkopen. Energie wordt daardoor een stuk duurder, met alle gevolgen voor de concurrentiepositie van dien.

Behalve naar de maximale jaarlijkse CO2-uitstoot van de landen, heeft de Europese Commissie ook naar details van de plannen gekeken, zoals naar het Duitse besluit om energiezuinige centrales een garantie te geven dat hun emissierechten de komende veertien jaar onaangetast blijven. Op die manier is er helemaal geen prikkel meer om zuiniger te worden, vindt Brussel. Onzin, menen de Duitsers, die garantie biedt juist een prikkel voor energiebedrijven om oude, energieverslindende centrales te vervangen.

Niet alleen Duitsland is verontwaardigd over de Brusselse eisen. Litouwen, dat terug moet van 16,6 miljoen ton naar 8,8 miljoen, is „geschokt”. Zeker , aldus het ministerie van Milieu, „met het oog op de sluiting van de kerncentrale bij Ignalina en de verwachte economische groei van Litouwen”.

Frankrijk, waarvan de plannen eigenlijk ook gisteren door Brussel beoordeeld zouden worden, zag de bui al hangen, en trok op het laatste moment de eigen voorstellen in. Ook Frankrijk is het niet eens met de manier waarop de Commissie de plannen heeft beoordeeld. Minister van Milieu François Loos vindt de Brusselse becijfering te algemeen en zou liever werken met emissierechten per sector, of zelfs per product.

De landen hadden kunnen weten dat Brussel kritisch zou kijken naar hun voorstellen. Keer op keer blijkt dat de EU grote moeite heeft de doelstelling van het Kyoto-protocol, over het terugdringen van broeikasgassen die leiden tot klimaatverandering, te halen. Een dergelijk gezichtsverlies kan Brussel, dat het voortouw wil nemen in ‘post-Kyoto’ onderhandelingen, zich niet permitteren.