Voorkomen borstoperatie loont niet

Ziekenhuizen hebben geen financieel belang bij een betere zorg voor vrouwen met borstkanker. Het voorkomen van heroperaties betaalt zich niet terug, omdat ziekenhuizen niet worden afgerekend per te genezen patiënt, maar per uitgevoerde operatie. Dat stelt de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) in een studie die vandaag verschijnt.

Ziekenhuizen krijgen de kosten van de behandeling van borstkanker vergoed uit een budget dat de Nederlandse Zorgautoriteit vaststelt. In het huidige systeem krijgt een ziekenhuis een tweede operatie vergoed. „Als zorgverzekeraars ziekenhuizen zouden mogen afrekenen voor het genezen van een patiënt, van het eerste consult tot de laatste controle, zouden ziekenhuizen meer belang krijgen bij het verbeteren van de zorg”, zegt Kok. Een tweede operatie komt dan voor rekening van het ziekenhuis.

De SEO heeft de kosten en baten van een betere zorg voor vrouwen met borstkanker bij twee ziekenhuizen in kaart gebracht. Beide ziekenhuizen hebben hiervoor zogenoemde ‘mammapoli’s’ ingericht. Dankzij een mammapoli gaan de wachttijden en het aantal heroperaties omlaag, maar het ziekenhuis is duurder uit.

Niet alle ziekenhuizen hebben op dit moment een mammapoli. De zorg voor vrouwen met borstkanker is nog aanmerkelijk te verbeteren, zegt Yvette Koense van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, initiatiefnemer van het mammapoliproject. „Sommige ziekenhuizen hebben gemiddeld 1,9 operaties per vrouw met borstkanker, terwijl een gemiddelde van 1,3 of nog lager mogelijk is”, zegt Koense.

Sinds de invoering van de nieuwe zorgwet begin dit jaar loopt een experiment met prestatiegerichte bekostiging van ziekenhuizen. Ziekenhuizen worden daarin afgerekend per te genezen patiënt. De hoogte van de vergoeding voor behandeling van een patiënt komt tot stand in vrije concurrentie tussen ziekenhuizen om contracten met de zorgverzekeraars.

Op dit moment geldt de prestatiegerichte bekostiging voor 10 procent van de ziekenhuiszorg. Behandeling van borstkanker valt daar niet onder. Het is de bedoeling dat die 10 procent de komende jaren wordt uitgebreid naar zo’n 70 procent van de ziekenhuiszorg.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het College van Zorgverzekeringen (CVZ).