Recensie boek van Knoops van site af

Op dringend verzoek van hoogleraar internationaal strafrecht Geert-Jan Knoops is een kritische bespreking van zijn boek over de vervolging en verdediging van militairen tijdens VN-vredesoperaties van de website van het wetenschappelijk tijdschrift European Journal of International Law gehaald.

Dat zegt uitgever Wencke Boerrigter van Oxford University Press. De boekbespreking is voor de universiteit van Utrecht, waaraan Knoops als hoogleraar is verbonden, aanleiding om onderzoek te doen naar de werkwijze van Knoops. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Knoops wil daarom nog niet inhoudelijk reageren.

„Op dringend verzoek van Knoops en na advies van onze juridische adviseur hebben we besloten de review van Aurel Sari van de site te halen”, zegt Boerrigter. Dit is dinsdag gebeurd. „We onderzoeken de zaak. Zo hebben we vragen aan Sari gesteld. Daarna nemen we de beslissing of de review weer op de site wordt geplaatst.”

In de boekbespreking plaatst Aurel Sari kritische kanttekeningen bij de wijze van citeren door Knoops. Volgens Sari heeft Knoops de pagina’s (93-96 en 257-263) – met minimale wijzigingen – „woord voor woord” overgenomen zonder een duidelijke bronvermelding. „Of met opzet of per ongeluk”, recenseert Sari, „in beide gevallen is de lezer in de waan dat het de woorden van Knoops zijn”.

Het gewraakte boek is gebaseerd op een proefschrift waarop Knoops in 2004 aan de National University of Ireland een tweede doctorsgraad haalde. Knoops’ supervisor, professor William Schabas, heeft naar aanleiding van de boekbespreking het proefschrift laten onderzoeken. Dat is gebeurd met software die speciaal is ontwikkeld, zo zegt Schabas, om plagiaat op te sporen. „Het reproduceren van tekst, zoals Knoops heeft gedaan, zonder aanhalingstekens te gebruiken om aan te geven dat deze tekst niet zijn eigen woorden zijn, is onaanvaardbaar in wetenschappelijke publicaties”, zei Schabas gisteren in een telefoongesprek. „Maar we hebben geen reden te twijfelen aan Knoops’ uitleg dat dit onopzettelijk is gebeurd.”

Knoops verwijst naar voetnoten in zijn boek, waarin hij stelt dat zijn tekst „is afgeleid” van artikelen van een collega-wetenschappers. „Dit is weliswaar op een onjuiste manier gebeurd. Maar op basis van de informatie die we hebben, nemen we geen maatregelen.”