Miljoenenschade

Vast stond dat de bruxo, de heks dus, de bakker soms een hele dag in een kamer opsloot. Uiteraard nadat de broden veilig en wel in de bakkerskar lagen om rondgebracht te worden. De bakker moest dan documenten tekenen. Lapjes grond werden op naam van de bakkersvrouw gezet. Ook hevelde hij geld naar haar over. Dat de bakker ’s nachts bakte en overdag in gijzeling werd genomen – het duurde soms weken achtereen.

De buurman van de bakker wist zelfs te vertellen dat de bakker voedsel kreeg toegediend door een rietje en dat de heks hem had geïnjecteerd in zijn genitaliën. De buurman kon het weten.

Geen wonder dat het alom befaamde brood een luchtje kreeg.

Een paar keer had de bakker geprobeerd te ontsnappen. Hij had een busticket gekocht naar Zwitserland. Tweemaal per week vertrok uit de nabijgelegen middelgrote gemeente een bus naar Zwitserland. De bakker had daar een zuster wonen. Maar het was niet gelukt.

Ook ging het verhaal rond dat de kinderen van de bakker, tien en vijftien jaar, op school werden bespot en door hun medescholiertjes gemeden. Navraag bij de schoolleiding leerde dat de kinderen ‘hun lust in de studie hadden verloren’ en dat ze soms doodsbleek zagen en moesten overgeven.

Vrouwen en kwakzalvers, er rust geen zegen op de combinatie.

Het ergste was dus dat de broden niet langer werden vertrouwd. Ook daar zou de heks iets mee uitspoken. Daar deed hij gif in. En verdovende middelen waar je rare dingen van ging doen.

Razendsnel raakte de bakker zijn klanten kwijt.

Het slachten van de kip met de gouden eieren heet zoiets.

De eis tot schadevergoeding kwam van de bakker zelf, maar was duidelijk ingefluisterd door het kwade duo. Voor zover een duo dat gijzelt, afperst, injecteert en vergiftigt aan influisteren kan doen.

Het gehucht waar ‘De Oven van de Alva’ is gevestigd telt dertig zielen. Het kent twee verharde straten, langs het riviertje ruisen vier populieren en je kunt er een verlaten ooievaarsnest bezichtigen. Alleen de bestelwagen van de bakker doet denken aan de moderne tijd.

Alle klanten die hem in de steek hebben gelaten moeten nu dokken. Door ‘valse ideeën’ is zijn brood in diskrediet gebracht. Laboratoriumonderzoek in de nabijgelegen middelgrote gemeente heeft bewezen dat hij niets onoorbaars aan zijn broden heeft toegevoegd. Hij heeft zelf op dat laboratoriumonderzoek aangedrongen. Zijn klanten brengen een leven van twintig jaar aan ‘opofferingen en ontberingen’ in gevaar. Dat hij nog nauwelijks iets verdient is enkel en alleen de schuld van zijn klanten. En passant heeft hij een klacht ingediend tegen de leiding van de school waar zijn kinderen op zitten. Of die met eerroof wil ophouden.

’t Lijkt of zijn vrouw en haar heks niet bestaan.

Elke morgen haal ik nog een halfwarm brood uit mijn bak. De bakker bakt door. Ik behoor tot de weinigen die niet in staat van beschuldiging zijn gesteld. Ik eet van mijn brood en voel me niet raar.

Zo is de situatie en zo zal hij wel een tijdlang blijven. Toch is niemand gerust op de uitslag.

Gerrit Komrij