Kosten Europese satellieten (10 mrd) nagenoeg gedekt

BRUSSEL, 30 nov. - De nieuwe navigatiesatellieten van de Europese Unie kosten ongeveer 9,5 tot 10 miljard euro in de komende twintig jaar. De kosten worden bijna geheel gedekt door inkomsten uit de exploitatie van de dertig satellieten die vanaf 2011 in werking treden. Dat zei directeur Rainer Grohe van het exploitatiebedrijf Galileo Joint Undertaking gisteren op de internetzender eux.tv. De satellieten helpen voertuigen en schepen bij de bepaling van plaats en route. Ze werken preciezer dan het Amerikaanse GPS-systeem. Nederland is van plan de apparaten in 2012 te gebruiken voor rekeningrijden. Een satelliet is al gelanceerd. Twee andere volgen in 2007. Minister Peijs (Verkeer, CDA) heeft aangedrongen direct geïnformeerd te worden bij vertragingen. Dat zou immers kunnen leiden tot latere invoering van rekeningrijden. Noordwijk probeert het hoofdkantoor van de Galileo-satellieten binnen te halen. De EU-regeringsleiders beslissen daar binnenkort over.