Kamer: stop dialoog met Turkije

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer stuurt aan op het volledig stopzetten van de toetredingsonderhandelingen tussen de EU en Turkije.

CDA, PvdA en VVD zijn het daarmee oneens met het advies dat de Europese Commissie gisteren uitbracht. CDA-minister Bot van Buitenlandse Zaken steunt de opstelling van de Commissie juist wel.

Het dagelijks bestuur van de EU adviseerde de lidstaten gisteren om de onderhandelingen met Turkije gedeeltelijk te staken. Het gaat daarbij om acht van de 34 dossiers waarover wordt gesproken met Turkije.

Volgens de Commissie reageert de EU hiermee proportioneel op de weigering van Turkije om, ondanks eerdere beloftes, het zogenaamde ‘Ankara-protocol’ te tekenen. Daarmee zou het land de douane-unie die het met de andere EU-landen heeft, uitbreiden naar EU-lid Grieks-Cyprus.

In de praktijk betekent het niet tekenen van het protocol dat Turkije weigert zijn havens en vliegvelden open te stellen voor schepen en vliegtuigen uit Grieks-Cyprus. De Turken vinden dat de EU eerst beloftes na moet komen over opheffing van het isolement van het Turkse noorden van Cyprus. De Turkse premier Erdogan noemde het deels stilleggen van de onderhandelingen gisteren „onaanvaardbaar”.

Erdogan kreeg steun van de Britse premier Tony Blair. Die zei dat de EU geen negatief signaal zou moeten afgeven aan Turkije, omdat dit „op de lange termijn een ernstige vergissing van Europa zou zijn”.

In Nederland lieten woordvoerders van PvdA en CDA zich in hardere bewoordingen uit over de toetredingsgesprekken met Turkije. Zij vinden dat die volledig moeten worden beëindigd indien de Turken zich niet vóór 11 december bedenken. Op die datum komen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken bijeen om over het voorstel van de Europese Commissie te spreken.

De VVD sprak zich tijdens de verkiezingscampagne al uit voor het stoppen van toetredingsgesprekken.

Achtergrond: pagina 10