In Amerika vaak belangenconflict in ethische commissie

rotterdam, 30 nov. Ruim een derde van de leden van medisch-ethische commissies van Amerikaanse onderzoeksinstituten hebben betaalde contacten met de farmaceutische industrie. Ze zijn werknemer, directielid, betaalde consulent of wetenschappelijk adviseur. De meesten denken echter niet dat zij, of collega`s, zich bij het beoordelen van de toelaatbaarheid van medische experimenten laten beïnvloeden door hun contacten. Dat blijkt uit een enquête in The New England Journal of Medicine van vandaag onder leden van de Institutional Review Boards (IRB). Die commissies moeten toezien op de veiligheid en het welzijn van proefpersonen in medische experimenten. Eén op de zeven IRB-leden kreeg in het afgelopen jaar een protocol te beoordelen waarbij een belangenconflict ontstond. De meerderheid zei niet mee te stemmen over zo`n conflicterend protocol. Een vijfde zei een mogelijk belangenconflict altijd te melden.