Europarlement wil rechten van patiënten vastleggen

Een meerderheid van het Europees Parlement wil dat Brussel vastlegt wat de rechten van patiënten in de Europese Unie zijn. Dat bleek tijdens een kort debat in het Europarlement over patiëntenmobiliteit in Europa, gisteravond.

De christen-democratische Europarlementariër John Bowis zei dat Brussel het recht op behandeling, op veilige ziekenhuizen en op informatie over falende artsen moet verankeren. „We hebben een centraal register nodig waarin te zien is of artsen fouten hebben gemaakt”, zei Bowis, voorheen minister van Volksgezondheid in Groot-Brittannië.

De Europese Commissie is bezig een richtlijn te ontwikkelen voor de gezondheidszorg. Alle lidstaten worden daar momenteel over geraadpleegd. Binnen enkele maanden zal de Commissie met een voorstel komen om de gezondheidszorg in Europa te liberaliseren en het vrije verkeer van patiënten in aparte wetgeving te verankeren. Zij voelt zich daartoe genoodzaakt door diverse uitspraken van het Europese Hof van Justitie waaruit is gebleken dat patiënten – onder bepaalde voorwaarden – voor medische hulp naar een ander Europees land kunnen en recht hebben op vergoeding.

Ook de sociaal-democratische fractie in het Europarlement is er voorstander van standaarden voor de kwaliteit van medische zorg in Brussel vast te leggen. „Een meerderheid is daar voor”, zegt Europarlementariër voor de PvdA Dorette Corbey. De vraag is alleen nog hoe, licht zij toe. „Misschien moeten kwaliteitsnormen in een apart handvest worden geregeld, bovenop de richtlijn die zich concentreert op het vrije verkeer van patiënten binnen Europa.” Aan een richtlijn hebben lidstaten zich te houden, een handvest is niet bindend maar wel dwingend.

Marios Matsakis, woordvoerder in het Europarlement van de liberale fractie, is ook voorstander van het verankeren van patiëntenrechten en juicht een aparte richtlijn voor patiëntenmobiliteit toe.

De armere oostelijke lidstaten hopen dat Brussel kan zorgen voor de verbetering van de levensomstandigheden in hun land. Zij denken dat Europese voorschriften de kwaliteit van de gezondheidszorg in hun land ten goede komt.

Lees het document van de Commissie ter voorbereiding van de richtlijn: http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/comm_health_services_comm2006_nl.pdf