Brussel eist extra actie tegen CO 2

De Europese Commissie eist dat EU-lidstaten de rechten voor bedrijven verminderen om kooldioxide (CO2 ) uit te stoten. Door een extra reductie met zeven procent hoopt het dagelijks EU-bestuur dat de handel in emissierechten beter van de grond komt. Dat heeft de Commissie gisteren verklaard bij de beoordeling van de zogeheten allocatieplannen van tien van de 25 lidstaten.

De emissiehandel bevindt zich nog in een testfase en moet vanaf 2008 volledig in werking treden. Dan heeft de EU nog tot 2012 om de Kyoto-doelstelling (het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen met 8 procent ten opzichte van het ijkjaar 1990) te halen. Tot nu toe hebben de lidstaten echter zoveel emissierechten (allocaties) toegekend, dat de handel onvoldoende op gang kwam. In mei van dit jaar stortte de handel daardoor vrijwel volledig in.

„Het besluit van vandaag is een sterk signaal dat Europa vast van plan is aan zijn Kyoto-doelstellingen te voldoen om van de emissiehandel een succes te maken”, aldus eurocommissaris Stavros Dimas van Milieu gisteren.

Frankrijk en Duitsland weigerden aanvankelijk, wegens de concurrentiepositie van hun bedrijven, de emissierechten te verminderen. Duitsland kondigde vorige week alsnog een vermindering met zeven procent aan. Frankrijk weigert nog. Nederland, waarvan de plannen nog niet zijn beoordeeld, is bereid tot een vermindering met vier procent.