Begroting EU stijgt met 3,5 mrd euro

BRUSSEL, 30 nov. - De EU-instellingen mogen volgend jaar 115,5 miljard euro uitgeven. Dat is 3,5 miljard euro meer dan dit jaar. Onderhandelaars van Europees Parlement, Europese Commissie en EU-landen hebben dat woensdag afgesproken. ”Het is een redelijk zuinige begroting”, zegt europarlementslid Jan Mulder (VVD), nauw betrokken bij de opstelling. ”We hadden het recht om tot ongeveer 123 miljard euro te gaan volgens de meerjarenbegroting.” Het parlement kwam echter wel op voor uitbreiding van het aantal EU-ambtenaren. De EU-landen hadden juist voorgesteld om het met 1.700 ambtenaren minder te doen. Het parlement schrapte dat. Het Europees Parlement ligt nog wel dwars bij een plan van de Europese Commissie om landbouwsubsidies per land te laten variëren. Volgens dat plan zouden regeringen een vijfde van de boerengelden voor andere doelen besteden. Het parlement vreest scheve concurrentieverhoudingen binnen de EU als het ene land dat wel doet en het andere niet. Als protest heeft het parlement 2,46 miljard euro (een vijfde van de plattelandssubsidies) geblokkeerd.