Amsterdam sluit 100 ramen op Wallen

Ruim honderd prostitutieramen op de Amsterdamse Wallen moeten voor het einde van het jaar sluiten. De gemeente heeft van 32 prostitutiebedrijven de vergunningen geweigerd of ingetrokken. In totaal gaat het om vier exploitanten. Volgens de gemeente bestaat het gevaar dat deze personen hun vergunningen gebruiken voor het plegen van strafbare feiten.

De vergunningen zijn geweigerd op basis van de wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Het ministerie van Justitie heeft voor het uitvoeren van deze wet, (ingevoerd in 2003), het landelijk Bibob-bureau ingesteld. Dit bureau doet op verzoek van gemeenten onderzoek naar bedrijven of personen die een vergunning willen hebben voor de exploitatie van een recreactie- of seksinrichting.

Onder de vier exploitanten die niet door de Bibob-screening kwamen, bevindt zich vastgoedhandelaar Charles Geerts, tevens een van de grootste seksondernemers in Amsterdam. Geerts bezit een groot aantal panden op de Wallen, waarin tientallen raambordelen zitten. Geerts kondigde gisteren in het televisieprogramma Nova aan dat hij zijn ramen „op zwart” zet, tot hij via de rechter van de gemeente gewonnen heeft.

De gemeente Amsterdam kondigde in juni van dit jaar al aan dat ze vergunningen van de seksbedrijven wilde weigeren. De ondernemers konden daar nog bezwaar tegen indienen. Deze zogenaamde zienswijzen waren voor de gemeente geen aanleiding alsnog een vergunning te verstrekken.

De gemeente Amsterdam wil de komende tijd de hele prostitutiebranche in Amsterdam screenen met de wet Bibob. Daarbij gaat het niet alleen om raambordelen maar ook om horecagelegenheden en theaters met een seksvergunning. Eind 2007 zal naar verwachting de hele rosse buurt zijn doorgelicht.