Zalm: dj is toch een artiest

De dj wordt toch als artiest aangemerkt, zo blijkt uit de antwoorden van minister Zalm van Financiën op Kamervragen. Enkele weken geleden zorgde Zalm voor de nodige beroering in de dancewereld, toen hij zich tijdens het wetgevingsoverleg over de belastingplannen uitliet over de status van deze beroepsgroep. Volgens hem kwamen dj’s uitsluitend voor de fiscale ‘artiestenregeling’ in aanmerking als ze „niet alleen plaatjes opzetten”. Dj’s die niet tussen de platen door praten – en dat doen serieuze dj’s niet meer – zouden in zijn visie geen artiesten zijn.

Uit de antwoorden op vragen van SP en D66, ondersteund door het CDA, blijkt dat Zalm overstag is gegaan. „Een dj brengt naar eigen artistiek inzicht geselecteerde muziek van (delen van) geluidsdragers in een zelf gekozen volgorde voor een publiek ten gehore [...] In de rechtspraak wordt bij de beoordeling van de artistieke prestatie veel waarde gehecht aan maatschappelijke opvattingen en spraakgebruik. Met inachtneming daarvan zijn dj’s die op dance-parties, festivals, poppodia en dergelijke optreden thans zonder meer als artiest aan te merken.”

Gerechtelijke uitspraken over de artiestenstatus van dj’s zijn zeldzaam. Bas Stork, fiscalist en mede-oprichter van de Belangenvereniging Dance, wijst erop dat deze uitspraak vooral geldt voor de loonbelasting. „Er is niet expliciet gesteld dat het ook geldt voor de toepassing van het lage, culturele btw-tarief. Daarvoor gelden aanvullende voorwaarden. We willen graag dat die eraf gaan en ook duidelijkheid over de status van vj’s. Want daar wordt niets over gezegd. Maar dit is een goed begin.”