Wiegel: gerommel niet voorbij

Prominente VVD-leden hebben zich uiteenlopend uitgelaten over de leiderschapscrisis die gisteren ontstond na het optreden van Rita Verdonk.

Minister Kamp (Defensie), die in de Letse hoofdstad Riga aanwezig was bij de NAVO-top, heeft vanmorgen zijn steun uitgesproken voor VVD-fractievoorzitter Rutte. Er is volgens hem geen sprake van een leiderschapscrisis. Rutte is voor de komende vier jaar gekozen, aldus Kamp die nummer drie stond op de kandidatenlijst van de VVD. Hij sprak eveneens zijn waardering uit voor Rita Verdonk die „haar nek heeft uitgestoken’’ en „een bijzonder proces heeft doorgemaakt’’. Op de vraag of hij geen lachende derde was, zei Kamp zelf geen aspiraties te hebben om de VVD-fractie te leiden.

Gisteravond zei VVD’er Wiegel dat hij „waagt te betwijfelen” of de leiderschapsdiscussie nu voorbij is. „Het rommelt nog wel een tijdje door”, voorspelde Wiegel. Volgens hem is het hoofdbestuur aan zet om te bepalen hoe de verkiezingsnederlaag en het grote aantal voorkeurstemmen voor Verdonk worden onderzocht. Wiegel hield af of hij aan een dergelijk onderzoek zou willen meewerken.

Oud-fractieleider Bolkestein zei eerder op de avond dat hij bereid was om deel te nemen aan een commissie van wijze mannen. „Ik ga altijd in op vriendelijke verzoeken”, zei hij op weg naar de afscheidsreceptie van Van Aartsen. Vervolgens voegde Bolkestein de journalisten toe: „Keert u toch terug naar de bitterballen.”