Verzet tegen premieverlaging ABP

De vertegenwoordigers van werknemers en gepensioneerden bij de overheid hebben unaniem tegen het voorstel van het bestuur van pensioenfonds ABP gestemd om de premie te verlagen, maar voor het derde jaar de pensioenen niet te verhogen met de volledige loongroei, wat de ABP-ambitie is.

Het is voor het eerst dat de achterbannen, verenigd in de deelnemersraad, een medezeggenschapsforum, negatief adviseren. Het bestuur heeft vervolgens zijn eigen voorstel, dat de steun van de overheidswerkgevers had, doorgezet. ABP meldt in zijn persbericht wel de licht verlaagde premie („nagenoeg gelijk”) en de achterblijvende verhoging van de pensioenen (indexatie), maar niet de oppositie. Een kwart van de huishoudens heeft een ABP-pensioen.

„Voor de deelnemersraad zijn indexatie en premie de meest wezenlijke onderwerpen”, zegt voorzitter Edith Snoey van AbvaKabo FNV en vicevoorzitter van het ABP-bestuur. De evenals in 2006 lagere premie en onvolledige indexatie „communiceren niet makkelijk”, erkent Snoey. Zij houdt er rekening mee dat de indexatie in 2008 ook niet volledig is.

Pensioenen:pagina 19

    • Menno Tamminga