‘Minder vraag naar ruwe olie’

De wereldwijde vraag naar ruwe olie groeit de komende jaren veel minder hard dan tot nu toe werd aangenomen, met name doordat raffinaderijen efficiënter worden. Dat blijkt uit een rapport van het McKinsey Global Institute, de onderzoeksgroep van het wereldwijde adviesbureau.

Prognoses van onder meer het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in Parijs gaan ervan uit dat de wereld in 2010 dagelijks 92 miljoen vaten ruwe olie verbruikt. Dat is een stijging van circa 7 miljoen vaten per dag vergeleken met nu – die trend valt samen met het leger raken van veel olievelden en het feit dat olieconcerns moeite hebben om hun productie op te voeren. De prognose van McKinsey komt uit op een verbruik van 87 miljoen vaten per dag in 2010.

Tot nu toe was er in prognoses geen rekening gehouden met de verbeterende efficiëntie van raffinaderijen, zegt Ivo Bozon, bij McKinsey hoofd van de wereldwijde groep voor energie en materialen. „Dat effect had nog nooit iemand doorgerekend.” Doordat raffinaderijen efficiënter worden, daalt de hoeveelheid ruwe olie die nodig is om een liter olieproduct, zoals diesel of benzine, te maken. In 2010 valt hierdoor het olieverbruik van raffinaderijen 4 miljoen vaten per dag lager uit dan verwacht.

Verder voorziet McKinsey ook een snellere terugloop van het autogebruik, als gevolg van de hoge olieprijzen. Daarnaast groeit het gebruik van biobrandstoffen harder dan werd aangenomen.

De groeiende vraag naar olie zou de komende vijftien jaar nog veel meer afgeremd kunnen worden door gerichte maatregelen van overheden. Volgens McKinsey zouden landen in het Midden-Oosten hun zware subsidies op olieproducten kunnen schrappen, Amerika zou strengere eisen kunnen stellen aan het benzineverbruik van auto’s. „China is al bezig de subsidies voor olie terug te schroeven”, zegt Bozon.

Volgens de prognose van de IEA verbruikt de wereld in 2020 dagelijks 115 miljoen vaten olie. Met gerichte overheidsmaatregelen zou die vraag onder de 100 miljoen vaten kunnen blijven, zo verwacht Bozon.