Gezelschap wijzigt koers

Het Zuidelijk Toneel heeft een koerswijziging aangekondigd, nadat het dit weekeinde al stopte met het toneelstuk Breekbaar van Frans Strijards. Het gezelschap zal niet langer alleen experimenteren met nieuw Nederlands toneel.

Het is uitzonderlijk dat een groot gezelschap voortijdig stopt met de tournee van een nieuw toneelstuk. Het Zuidelijk Toneel vindt dat Breekbaar na de moeizame start en de slechte recensies te onevenwichtig bleef. De tegenvallende bezoekersaantallen spelen volgens zakelijk leider Gerard Tonen een achterliggende maar geen doorslaggevende rol: „Als we er zelf in hadden geloofd, waren we gewoon doorgegaan.”

Sinds 2005 brengt het Het Zuidelijk Toneel onder de nieuwe artistiek leider Matthijs Rümke overwegend nieuw Nederlands repertoire in de grote zaal. Hiervoor stimuleert Rümke een groot aantal toneelschrijvers stukken te schrijven. De ontvangst van de eerste drie voorstellingen (Tirannie van de tijd, Walhalla, Breekbaar) viel echter tegen. Zakelijk leider Tonen kondigt nu een koerswijziging aan, waarin wellicht flexibeler wordt geprogrammeerd, en er ook weer ruimte komt voor veiliger, beproefd repertoire. Tonen: „De praktijk blijkt veel weerbarstiger te zijn. Een nieuw toneelstuk vergt meer voorbereidingstijd en het resultaat is onzeker. Het huidige schouwburgpubliek staat bovendien niet erg open voor het experiment, dus we kunnen niet het risico nemen een nieuw toneelstuk op voorhand veertig, vijftig keer te boeken. De economische wetten van de schouwburg zijn vrij hard.”

In Nederland worden jaarlijks vele nieuwe toneelteksten voor de kleine zaal geschreven, maar die blijven nooit lang op het repertoire staan. Nieuwe teksten die geschikt zijn voor de schouwburg zijn zeldzamer. Doorgaans wordt er gebruik gemaakt van klassieke en buitenlands repertoire. Naast Het Zuidelijk Toneel concentreert verder alleen gezelschap Het Toneel Speelt zich op Nederlands schouwburgtoneel.