‘De kiezers willen de koers-Verdonk’

Veertig partijbonzen zijn tegen mijn leiderschap van de VVD, sprak minister Verdonk gisteren tot de verzamelde pers. Hieronder de tekst van haar toespraak.

„Dames en heren, de kiezer heeft gesproken; 620.555 stemmen van mensen die op de VVD hebben gestemd, maar daarbinnen een keus hebben uitgebracht op mij. Ik zie dat ook als een steun voor mijn beleid. Een steun voor het beleid dat ik 3,5 jaar heb gevoerd. En dat is – en dat weet u allemaal – lang niet altijd makkelijk geweest. En dat heeft de kiezer gezien. En die heeft laten weten dat ze mij steunen. En ik ben daar ontzettend dankbaar voor. Ik vind het echt fantastisch. Ik heb het gisteren ook al gezegd: ik ben heel erg trots. Het tweede is dat ik dit voel als een steun voor de lijn die ik heb ingezet. Ik ben in staat – dat heb ik steeds gezegd – om van die VVD de grootste partij te maken. En waarom? Waarom is dat nou zo belangrijk? Om die dreiging van een links kabinet te weerstaan. Wat wil dat nieuwe linkse kabinet? Morrelen aan de WAO, morrelen aan de uitkeringen, morrelen aan de hypotheekrenteaftrek en zorgen dat de grenzen weer open gaan.

Er is iets gebeurd, dames en heren, in Nederland. Er is iets unieks gebeurd in Nederland. Nummer 2 op een lijst heeft meer voorkeursstemmen gehaald dan nummer 1. En het is een unieke situatie. En nogmaals een situatie waar ik heel blij mee ben en heel trots op ben.

En dan mijn partij, de VVD. Laat ik daar geen twijfel over laten bestaan. Mijn partij is de VVD. En dat is een partij die het democratische gehalte hoog in het vaandel heeft. We vinden het erg belangrijk binnen de VVD om democratisch te zijn. En wat gebeurt er dan binnen die VVD met deze uitslag? 620.000 stemmen voor. Dat is 43 procent van het totaal aantal op de VVD uitgebrachte stemmen. Maar er zijn veertig mensen binnen de VVD tegen. Veertig partijbonzen zijn tegen. U weet, ik ben altijd helder geweest in mijn ambitie om partijleider te worden. Dat is nu niet aan de orde. Aan de ene kant heb ik 620.000 stemmen achter me; 620.000 kiezers. En aan de andere kant gaat bij ons in de partij de fractie erover. En dat maakt natuurlijk mijn positie wel een beetje onmogelijk.

Ik wil heel graag bij de VVD blijven. Ik wil ook heel graag mijn verantwoordelijkheid dragen voor die 620.000 kiezers. Zij hebben gezegd: wij willen die koers-Verdonk, wij kiezen daarvoor. Zij hebben in meerderheid gekozen voor die koers-Verdonk. En ik wil me dus ook hard maken voor die koers-Verdonk. Wat ik wil doen nu is het hoofdbestuur suggereren om een commissie in het leven te roepen. Een commissie die zich gaat buigen over de betekenis van deze unieke situatie voor de partij. En ik heb daar een aantal mensen al voor gevraagd. En ik noem er in ieder geval twee. Twee mensen die zich bereid hebben verklaard om in die commissie te zitten. En dat zijn de heer Wiegel, Hans Wiegel en de heer Frits Bolkestein. Dames en heren, een unieke situatie: 620.000 stemmen op nummer 2 en 555.000 op nummer 1. Dat is uniek. Dat zijn ruim 60.000 stemmen meer. Maar dames en heren, ik voel mij heel verbonden met de partij. En ik zal de zaak dus niet op de spits drijven. Ik ben loyaal aan de fractie en ik ben loyaal aan Mark Rutte. Laat dat duidelijk zijn. Tot zover.”