CO2-handel

Emissiehandel is een van de mechanismen die het Kyoto-protocol biedt voor het terugdringen van broeikasgassen, vooral kooldioxide. Energie-intensieve bedrijven krijgen het recht om een bepaalde hoeveelheid kooldioxide (CO2) uit te stoten. Als ze meer CO2 willen produceren moeten ze extra certificaten (rechten) kopen van andere bedrijven. Op die manier wordt een markt gecreëerd, met vraag en aanbod. Zo wordt het aantrekkelijk om energiezuinig te werken – om te voorkomen dat rechten moeten worden bijgekocht, of om rechten over te houden die kunnen worden verkocht.

Dit systeem werkt echter bij de gratie van schaarste. Alleen als het duur wordt om CO2 uit te stoten, ontstaat een prikkel voor energiebesparing. Daar zit een probleem. De Europese landen hebben de afgelopen jaren proefgedraaid met een systeem van emissierechten voor de periode 2005-2008. Maar ze bleken hun bedrijven zoveel certificaten voor emissierechten te hebben toegekend, dat de prijs veel te laag werd. Een paar maanden geleden bleken de gevolgen. Op de in Amsterdam gevestigde European Climate Exchange kostte het recht op het uitstoten van één ton kooldioxide begin dit jaar nog ongeveer zes euro. Omdat werd verwacht dat de vraag naar emissierechten snel toe zou nemen, was de prijs voor een ton CO2 in april gestegen naar dertig euro. Maar toen bleek dat de EU-landen veel te gul waren geweest met het uitdelen van certificaten stortte de handel volledig in.

Vandaag beoordeelt de Commissie de toewijzing van certificaten voor de periode 2008-2012. Dat is de fase waarin het Kyoto-protocol (waarin is afgesproken dat Europa de uitstoot van broeikasgassen in 2012 met 8 procent heeft verminderd ten opzichte van ijkjaar 1990) moet zijn uitgevoerd. Vorige maand waarschuwde eurocommissaris Stavros Dimas (Milieu) al dat de landen, uit vrees voor aantasting van hun concurrentiepositie, opnieuw te ruimhartig zijn geweest. Gisteren kwam de Global Carbon Project, een netwerk van wetenschappers dat zich met klimaat bezighoudt, met cijfers waaruit blijkt dat de uitstoot van kooldioxide sinds 2000 veel sneller stijgt dan in de jaren ervoor.

Milieu is een van de terreinen waarop de EU grote invloed heeft. De kans is dan ook groot dat Brussel vandaag ingrijpt in de plannen van de lidstaten. De Commissie moet, zeggen deskundigen, een tekort aan emissierechten creëren om de handel te redden.

Paul Luttikhuis

www.emissierechten.nl of 68987 naar 7585.