Brussel eist van lidstaten verdere reductie van CO 2

De Europese Commissie eist dat de lidstaten de rechten voor bedrijven verminderen om kooldioxide uit te stoten. Door een extra reductie met zeven procent hoopt de Commissie dat de handel in emissierechten beter van de grond komt. Dat heeft de Commissie vanmiddag gezegd bij de beoordeling van de zogeheten allocatieplannen van tien van de 25 lidstaten.

Emissiehandel is een instrument van het Kyoto-protocol. Daarin zijn wereldwijd afspraken gemaakt voor het terugdringen van kooldioxide en andere broeikasgassen, die worden beschouwd als de oorzaak van klimaatverandering. Door het recht op de uitstoot van kooldioxide te beperken, worden bedrijven gedwongen energiezuinig te werken, of elders rechten te kopen. Zo ontstaat emissiehandel en krijgt kooldioxide een prijs – volgens het principe dat de vervuiler betaalt. Vorig jaar werd in Europa 362 miljoen ton kooldioxide verhandeld voor een bedrag van 7,2 miljard euro.

De emissiehandel bevindt zich nog in een testfase en moet vanaf 2008 volledig in werking treden. Dan heeft de EU nog tot 2012 om de Kyoto-doelstelling (het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen met 8 procent ten opzichte van ijkjaar 1990) te halen. Tot nu toe hebben de lidstaten echter zoveel emissierechten (allocaties) toegekend, dat de handel onvoldoende op gang kwam. In mei van dit jaar stortte de handel vrijwel volledig in, toen ineens bleek dat er een overschot aan emissierechten bestond.

„Het besluit van vandaag is een sterk signaal dat Europa vast van plan is aan zijn Kyoto-doelstellingen te voldoen en van de emissiehandel een succes te maken”, zei eurocommissaris Stavros Dimas van Milieu vanmiddag. Eerder had hij gedreigd de door de lidstaten toegewezen emissierechten met zes procent te verminderen. Met name Frankrijk en Duitsland wilden dat niet, uit vrees voor de concurrentiepositie van hun bedrijven. Vorige week kondigde Duitsland alsnog een vermindering met zeven procent aan. Frankrijk besloot vanmorgen zijn plannen terug te trekken. Nederland, waarvan de plannen vandaag niet zijn beoordeeld, is bereid tot een vermindering met vier procent. Een aantal landen heeft pas onlangs zijn plannen ingediend, na een klacht van Commissie bij het Europese Hof in Luxemburg.