Werk beter samen in Afghanistan

Uruzgan is een van de meest afgelegen, traditionele en arme provincies van Afghanistan. Door 150 ‘geld voor werk’-projecten te starten, hebben we de wederopbouwactiviteiten een duw in de rug gegeven.

Wat moet er gebeuren om dit verder uit te bouwen?

Ten eerste moet er een veilige omgeving komen in de vijf zuidelijke provincies van Afghanistan. Wij hebben er vertrouwen in dat de bondgenoten solidair zullen zijn door zeker te stellen dat ISAF de troepen, middelen en flexibiliteit krijgt om succesvol te zijn in deze provincies. Het is in ons aller belang dat wij het internationale recht altijd respecteren.

Ten tweede moet de Afghaanse regering haar aanwezigheid verbeteren in de meer afgelegen delen van het land en daarbij het lokale bestuur krachtig assisteren. Wij zullen met volle overtuiging de Afghaanse inspanningen ondersteunen om goed bestuur te versterken, corruptie aan te pakken en maatregelen te nemen tegen de handel in en productie van drugs. De eerste stap hierbij is de Afghaanse regering te helpen veiligheid te brengen naar de bevolking via het Afghaanse leger en de politiemacht. Hieraan werken is net zo belangrijk als het aanpakken van de Taliban met militaire middelen.

Ten derde moeten wij effectiever zijn in het mobiliseren van de middelen die tot onze beschikking staan: niet alleen die van de NAVO, maar ook die van de Afghaanse regering en de internationale gemeenschap. Onze inspanningen moeten beter op elkaar afgestemd worden.

De buurlanden van Afghanistan spelen een sleutelrol bij het tot stand brengen van een stabiel, veilig en democratisch Afghanistan. Een constructieve dialoog tussen Afghanistan en Pakistan over het vraagstuk van vluchtelingen en veiligheid aan de grens is daarvoor essentieel.

Dit zijn delen van de brief van premier Balkenende en de Canadese premier Harper voor de NAVO-top in Riga.

De volledige tekst is te lezen via nrc.nl/weblog/wereld

    • Jan Peter Balkenende
    • Stephen Harper