Vertrouwd, mooi recept

In de nieuwe bundel Het tuinhuis (Querido, €16,95), verzamelde Hella Haasse eerder gepubliceerde verhalen en schreef zij een nieuw verhaal

In de nieuwe bundel Het tuinhuis (Querido, €16,95), verzamelde Hella Haasse eerder gepubliceerde verhalen en schreef zij een nieuw verhaal. ‘Inmiddels is iedereen het er wel over eens dat Haasse nooit heeft hoeven onderdoen voor de zogeheten „grote drie”,’ aldus Janet Luis.

‘Er is eigenlijk geen verschil tussen een verhaal uit 1948 of 2000, dat is misschien nog wel het opvallendst aan deze bundel. En overal loert het kwaad. Het griezelig-mooie Lidah Boeaja over een Japanse vrouw die een naargeestig bestaan leidt in Batavia, is van een vergelijkbare beeldende kwaliteit als Een kruik uit Arelate. Het mooiste verhaal is Genius loci. Volgens vertrouwd recept, neemt Haasse hier een oud verhaal op in een nieuw verhaal, weet zij van een klein historisch feit een ontroerende geschiedenis te maken, met smartelijke en tot de verbeelding sprekende details.’

Vorige week verschenen bij Querido ook de eerste drie delen van het ‘Verzameld werk’ van Hella S. Haasse: Oeroeg (96 blz. € 17,95), De scharlaken stad (288 blz. € 19,95) en De Meester van de Neerdaling (200 blz. € 18,95), als ook een bundel beschouwingen op het werk van Haasse, Een nieuwer firmament (224 blz. € 19,95).