Uitstoot CO sinds 2000 fors gegroeid 2

De uitstoot van kooldioxide, die verantwoordelijk wordt gehouden voor klimaatverandering, is sinds het jaar 2000 toegenomen met 2,5 procent per jaar. Dat is veel meer dan in de voorafgaande jaren.

Volgens het Global Carbon Project – een netwerk van klimaatonderzoekers – was de toename in de jaren negentig van de vorige eeuw nog minder dan 1 procent per jaar.

De wetenschappers hebben becijferd dat vorig jaar 7,9 gigaton kooldioxide (CO2) in de atmosfeer terecht is gekomen. Vijf jaar geleden was dat nog 6,8 gigaton. Het Global Carbon Project baseert zijn cijfers op een combinatie van een groot aantal gegevens – zowel metingen van CO2-concentraties, als studies van het gebruik van fossiele brandstoffen.

De onderzoekers van het Global Carbon Project zien twee belangrijke trends die tot de forse toename hebben geleid. Allereerst wordt het steeds moeilijker om energiezuinig te werken. In de jaren zeventig, toen olie snel duurder werd, namen bedrijven veel maatregelen om energie te besparen. Maar de grootste besparingen zijn inmiddels wel bereikt, nieuwe maatregelen zijn daardoor duurder en leveren minder op.

Daarnaast is olie de laatste jaren opnieuw fors in prijs gestegen. „Als olie duurder wordt, zien we een overschakeling naar het gebruik van steenkool, dat leidt tot meer kooldioxide-uitstoot”, zei Corinne Le Quere van de universiteit van East Anglia gisteren tegen de BBC. Sommige wetenschappers gaan er van uit dat de natuur minder goed in staat is om CO2 te absorberen als de temperatuur stijgt. Maar volgens Le Quere is niet bewezen dat dit het geval is. „Ernstige droogte heeft, zeker op het noordelijk halfrond, het absorptievermogen van het land aangetast”, aldus Le Quere. „Maar het vermogen van de oceanen om CO2 op te nemen lijkt relatief stabiel.”

Deze bevindingen kloppen met de cijfers die de Wereld Meteorologische organisatie (WMO) publiceerde aan de vooravond van een klimaatconferentie in Nairobi. Volgens de WMO is nooit eerder zo’n hoge concentratie van kooldioxide in de lucht gemeten als in 2005. De concentratie van kooldioxide bedroeg in 2005 volgens de WMO 379,1 deeltjes CO2 per miljoen. Dat is ruim 35 procent meer dan voor de industriële revolutie.

Morgen komt de Europese Commissie met nieuwe voorstellen om de CO2-uitstoot in de EU te verminderen, door het aanschermen van de handel in emissierechten.