Meer invloed op nieuw huis via kopersvereniging

Kopers van een nieuwbouwwoning bundelen steeds vaker hun krachten in een kopersvereniging. Laat je door de oubollig aandoende term niet afschrikken, zo’n vereniging heeft grote praktische en financiële voordelen. Bij de bouw van nieuwbouwwoningen lopen bewoners van een project tegen dezelfde problemen aan. Het valt echter niet mee om als individu in de slag te gaan met de projectontwikkelaar. Volgens de Vereniging Eigen Huis realiseren kopers zich onvoldoende hoeveel invloed ze gezamenlijk kunnen uitoefenen tijdens de bouw. De belangenorganisatie raadt eigenaars dan ook aan na de aankoop van een huis snel contact te zoeken met de andere kopers en een kopersvereniging op te richten. Dat kan door te zoeken op internet of door een oproep te plaatsen op de cyberbouwplaats op de site van Vereniging Eigen Huis.

Internet

Belangrijk voordeel van het opzetten van een kopersvereniging is dat hierdoor al voordat de bouw is afgerond, duidelijk wordt wie de buren zijn. Makelaars en projectontwikkelaars mogen uit privacyoverwegingen geen namen vrijgeven. De meeste kopersverenigingen gebruiken een internetsite als platform. Zo gebruikten de aanstaande bewoners van de wijk Bloesemgaerd in Arnhem de site van de kopersvereniging sinds eind 2005 onder andere om te overleggen over een gezamenlijk bodemonderzoek. Ook is intensief met de gemeente overlegd over de inrichting van de wijk. Nu de bouw vordert, wordt informatie uitgewisseld over de bouwkundige keuringen en het meerwerk aan de badkamer.

Oplevering

De kopersvereniging kan ook externe experts inschakelen om het collectief belang te dienen, bijvoorbeeld een projectjurist of een projectbouwkundige. Zo’n bouwkundig expert volgt de bouw van het project en signaleert tijdig afwijkingen van de bouwplannen. Zo kunnen veel problemen al tijdens de bouw worden opgelost – in plaats van bij de oplevering.

Door samen op te treden kan bovendien druk op de projectontwikkelaar worden uitgeoefend om gebreken snel te herstellen.

Een collectieve aanpak werkt verder goed bij de uitvoering en afwerking van de woning. Niet zelden kunnen eigenaars voor de keuze van de afwerking slechts bij een door de projectontwikkelaar geselecteerde leverancier terecht. Niet altijd is dit in het voordeel van de kopers. Ook kunnen gezamenlijke kortingen worden bedongen bij leveranciers in de buurt. Denk daarnaast aan het eenmalig aanschaffen van specifiek gereedschap (zoals de speciale stelschroevendraaier voor de ramen) en natuurlijk het organiseren van de eerste buurtbarbecue.

Oprichten

Er zijn verschillende manieren om een kopersvereniging op te richten. Eenvoudig, snel en kosteloos is de oprichting op basis van mondelinge afspraken. Nadeel is dat de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn. De vereniging kan worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Afhankelijk van de regio kost dit zo’n 30 euro. Bestuurders zijn aansprakelijk, maar alleen als aannemelijk is dat de vereniging niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Het meest gebruikelijk is oprichting door middel van notariële akte. In die akte kunnen de statuten en dus ook de aansprakelijkheid van de bestuurders worden vastgelegd. Afhankelijk van de omvang van deze afspraken kost zo’n akte 350 tot 550 euro.

Cleo Scheerboom

Websites van kopersverenigingen (tik de term in op Google) bieden veel informatie over de voordelen ervan.

    • Cleo Scheerboom