Krakers mogelijk betrokken bij beheer fort

Eten voor de krakers van Fort Pannerden. De burgemeester wil het fort, dat zaterdag opnieuw werd gekraakt, ontruimen en daarna „hermetisch afsluiten”. Foto Flip Franssen Nederland, Pannerden, 27-11-2006 Krakers hebben opnieuw bezit genomen van fort Pannerden bij Doornenburg. Foto: Flip Franssen Franssen, Flip

Fort Pannerden wordt ontruimd maar de krakers worden mogelijk betrokken bij het beheer. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de krakers, de gemeente Lingewaard en eigenaar Staatsbosbeheer. De komende dagen is er overleg tussen de krakers en stichting Fort Pannerden, de erfpachter van het fort. Bekeken wordt of de krakers betrokken kunnen worden bij het beheer, maar bewoning wordt niet toegestaan.

De gemeente Lingewaard gaat intussen door met de voorbereidingen van een ontruiming. „Als het overleg te lang duurt zullen we zeker ingrijpen om de bezetting te beëindigen”, verklaarde burgemeester P. Peters gisteren na het overleg. Hij noemde de nieuwe bezetting van het fort door ongeveer tachtig krakers „onacceptabel”. Peters wilde geen termijn noemen waarbinnen de krakers en de stichting het eens moeten worden.

Eerder overleg tussen de krakers en de stichting heeft niets opgeleverd. Volgend een woordvoerder van de krakers legde een eerder conceptbeheerscontract hen te veel beperkingen op. Zo zouden ze in het fort niets meer mogen organiseren zonder toestemming van de stichting en mochten ze nog maar met maximaal drie personen tegelijk in het fort zijn. Voorzitter H. Wanting van stichting Fort Pannerden zegt dat hij wel wil praten met de krakers, maar dat er „geen ruimte is” om aan de bezwaren van de krakers tegemoet te komen. „Als ze dat wel willen, gaat het niet door.” Een eventuele overeenkomst tussen de stichting en de krakers moet worden goedgekeurd door eigenaar Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft eerder tevergeefs geprobeerd om via de rechter de erfpachtovereenkomst met de stichting te beëindigen omdat de stichting tekort zou schieten in het onderhoud.

Fort Pannerden werd afgelopen zaterdagavond opnieuw gekraakt, nadat het verdedigingswerk drie weken geleden met veel machtsvertoon door de mobiele eenheid was ontruimd. Daarmee kwam een einde aan een kraakperiode die zes jaar heeft geduurd. Na de ontruiming werd het fort bewaakt door een bewakingdienst. De krakers hebben hen „met enig geweld” weggejaagd, verklaart burgemeester Peters. De bewakers en Staatsbosbeheer hebben aangifte gedaan van bedreiging en intimidatie. Als de krakers zijn verdwenen zal het fort, om herhaling te voorkomen, „hermetisch” worden afgesloten, verklaarde burgemeester Peters.