Krakers Fort Pannerden mogelijk betrokken bij beheer van pand

Fort Pannerden zal worden ontruimd maar de krakers worden mogelijk betrokken bij het beheer. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de krakers, de gemeente Lingewaard en eigenaar Staatsbosbeheer. De komende dagen is er overleg tussen de krakers en stichting Fort Pannerden die het erfpacht van het fort heeft. Ze bekijken of de krakers betrokken kunnen worden bij het beheer. Bewoning wordt niet toegestaan.

De gemeente Lingewaard gaat ondertussen door met de voorbereidingen voor een ontruiming. „Als het overleg te lang duurt zullen we zeker ingrijpen om de bezetting te beëindigen”, verklaarde burgemeester P. Peters vandaag na het overleg. Hij noemde de nieuwe bezetting van het fort door ongeveer tachtig krakers „onacceptabel”. Peters wilde geen termijn noemen waarbinnen de krakers en de stichting overeenstemming moeten hebben. De stichting was wel uitgenodigd voor het overleg op het gemeentehuis van Lingewaard maar niet aanwezig.

Eerder overleg tussen de krakers en de stichting heeft niets opgeleverd. Volgens een woordvoerder van de krakers legde een concept-beheerscontract teveel beperkingen op aan de krakers. Zo zouden ze in het fort niets meer mogen organiseren zonder toestemming van de stichting en met maximaal drie personen tegelijk aanwezig zijn.

Een eventuele overeenkomst tussen de stichting en de krakers moet worden goedgekeurd door eigenaar Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft eerder tevergeefs geprobeerd om via de rechter de erfpachtovereenkomst met de stichting te beëindigen omdat de stichting tekort zou schieten in het onderhoud.

Fort Pannerden werd afgelopen zaterdagavond opnieuw gekraakt, nadat het verdedigingswerk drie weken geleden met veel machtsvertoon door de mobiele eenheid werd ontruimd. Daarmee kwam een einde aan een kraakperiode die zes jaar heeft geduurd. Na de ontruiming werd het fort bewaakt.