Grotere rol voor EU in NAVO

Een eerste vereiste voor het NAVO-bondgenootschap is de geloofwaardigheid van zijn militaire middelen. In Riga zal de NAVO-Reactiemacht volledig operationeel worden verklaard. De NAVO zal met deze NRF over een ongeëvenaard multinationaal instrument beschikken.

Elke lidstaat moet de nodige defensie-inspanningen leveren. De Europeanen hebben te lang op hun Amerikaanse geallieerden gesteund. Zij moeten hun deel van de last aanvaarden en instemmen met een nationale defensie-inzet die overeenkomt met hun ambities voor het Bondgenootschap, maar eveneens voor de Europese Unie. Dat is een teken van solidariteit en verenigt beide kanten van de Atlantische Oceaan.

Het aanpassen van de NAVO betekent ook haar de mogelijkheid geven op gelijke voet samen te werken met andere internationale organisaties.

Aanpassing van de NAVO betekent vervolgens een politiek kader geven aan haar actie. Dit geldt ook voor de acties die de NAVO onderneemt ten dienste van de internationale vrede en veiligheid. Ik denk in de eerste plaats aan Afghanistan. Om te kunnen slagen, moet onze actie passen in het kader van een globale strategie, van een sterk politiek en economisch proces. Het is nodig een contactgroep in te stellen die zowel de landen in de regio verenigt als de betrokken landen en de internationale organisaties, zoals dit is gebeurd in Kosovo, om onze troepen de middelen te geven, te slagen in hun missie ter ondersteuning van de Afghaanse regering en deNAVO terug te brengen naar het leiden van militaire acties.

Aanpassing van de NAVO betekent eveneens haar capaciteit tot gezamenlijke actie met andere mogendheden versterken.

Deze bredere dialoog en beraadslagingen moeten per geval worden behandeld, concreet blijven en gericht op situaties waarvoor een militaire interventie van de NAVO en haar partners nodig kan zijn. De VN moeten het enige universele en daarvoor gemachtigde politieke forum blijven.

Aanpassing van de NAVO betekent rekening houden met de nieuwe realiteit van de EU, waarvan het merendeel van de leden ook deel uitmaakt van de NAVO. Het defensieproject van Europa is nu verder gevorderd dan tijdens de afgelopen vijftig jaar. Van nu af aan zullen wij voor onze gemeenschappelijke commando-instrumenten en de leiding van onze operaties permanent rekening moeten houden met het Defensie Operatiecentrum van de EU.

Deze ontwikkeling is nodig want de inzet van de EU voor de vrede zal toenemen. Een EU-defensie die sterker is, meer daadkracht heeft en zekerder is van de middelen waarover zij kan beschikken, zal de capaciteit van de NAVO in zijn geheel versterken en bijdragen aan het evenwicht in de wereld. Tussen Europa en de NAVO ontstaat een complementariteit waaruit iedereen voordeel trekt. Daar waar Europa om geografische, historische redenen of door de aard van de interventie in een betere positie verkeert een rol te spelen, zal de EU haar verantwoordelijkheid nemen.

Deze ontwikkeling vraagt om een intensievere politieke en strategische dialoog tussen de VS en de EU. Deze verandering veronderstelt waarschijnlijk ook een versterking van de relaties tussen de NAVO en de EU.

Frankrijk is er natuurlijk toe bereid, maar wenst dat de stem van de EU wordt gehoord binnen de NAVO. Een dergelijke ontwikkeling zal bijdragen aan een steeds sterker en meer solidair Atlantisch verbond.

Dit zijn delen van de verklaring die de Franse president Chirac publiceerde voor de NAVO-top in Riga.

De volledige tekst is te lezen via nrc.nl/weblog/wereld