Correcties & aanvullingen

Bolivariaans

Het bijschrift onder de foto van Hugo Chávez in de rubriek Televisie Voorkeur (27 november, pagina 17) verwijst naar diens op Boliviaanse leest geschoeide revolutie. Bedoeld is de Bolivariaanse revolutie, vernoemd naar de revolutionair Simon Bolivar.

Riga

Volgens de rubriek Agenda (27 november, pagina 2) vindt de NAVO-top dezer dagen plaats in Estland. Riga, waar de top wordt gehouden, is de hoofdstad van Letland.

Huizenbouw

In het artikel Bouw van nieuwe huizen trekt aan (27 november, pagina 10) staat: „In de periode 2005-2010 moeten er 445.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Naar verwachting zal eind dit jaar ruim 10 procent van deze doelstelling zijn gerealiseerd.” Dat percentage doelt op de stijging tussen 31 december 2005 en 31 december 2006, het eerste jaar van de statistische periode 2005-2010.

Gehandicapt Kind

In de rubriek Caritas (18 november, pagina 27) is sprake van de Stichting Gehandicapt Kind (SGK). Dit moet zijn: de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK).

Noorwegen

Noorwegen heeft nooit referenda gehouden over Europa, meldt het artikel Zwitsers bang om de boot te missen (27 november, pagina 5) ten onrechte. In 1972 verwierpen de Noren een voorstel om lid te worden van wat toen nog de Europese Economische Gemeenschap (EEG) heette. In 1994, toen Zweden en Finland instemden met toetreding tot de Europese Unie, stemde opnieuw een meerderheid van de Noren tegen. Recente opiniepeilingen laten zien dat 42 procent van de Noren EU-lidmaatschap afwijst; 36 procent is voorstander.