Bijstand op laagste stand in tien jaar

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is gedaald tot het laagste niveau in tien jaar. In september ontvingen 311.000 mensen een bijstandsuitkering. Dit aantal ligt eenderde lager dan in januari 1996. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend bekendmaakte.

De daling lijkt niet alleen het gevolg van een aantrekkende economie. Gemeenten hebben de laatste jaren hun inspanningen vergroot om het aantal bijstandsuitkeringen te verlagen, zegt een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) in 2004 hebben gemeenten hier direct financieel belang bij. Gemeenten krijgen van het Rijk een budget waaruit zij de bijstandsuitgaven volledig moeten betalen. Elke euro die een gemeente overhoudt, mag zij besteden voor andere doeleinden. Elke euro die zij tekortkomt, moet ze zelf bijpassen. Eerder konden gemeenten de bijstandsuitgaven grotendeels declareren bij het Rijk.

Sinds de invoering van deze wet steken gemeenten veel energie in het weer aan het werk krijgen van bijstandsgerechtigden. Bij zogenoemde Workfirst-projecten krijgen mensen een tijdelijke werkervaringsplaats aangeboden in plaats van een uitkering. Daarnaast hebben gemeenten de controle op fraude met uitkeringen geïntensiveerd.