Begrip niet noodzakelijk

Piet Gerbrandy neemt zijn orgelende toon zelf op de hak in Krang en zing (Contact, € 16,90),

Piet Gerbrandy neemt zijn orgelende toon zelf op de hak in Krang en zing (Contact, € 16,90), aldus Arie van den Berg.

‘Wie Krang en zing leest kan, meer nog dan bij de vorige bundels van Gerbrandy, niet zonder woordenboek. Alleen dit simpele feit al weerhoudt het gevoel. Bij eerste lezing van de bundel is er verbazing over of zelfs ontzag voor de virtuositeit van dit woordgebak, maar de in- of beleving – als die al komt – is volstrekt secundair. Van grote hoogte werpt de dichter zijn donderschichten naar de lezer, en die moet van goeden huize komen wil hij de vaak wel erg autonome metaforen van Gerbrandy doorgronden.

Krang en zing is niet moeilijk te lezen, tenzij je de tekst wilt begrijpen. Gerbrandy is dan ook geen allemansdichter; maar de labyrintische rijkdom van zijn rap groeiende oeuvre verdient, al dan niet kritisch, zeker pathos.’