ASMI krijgt niet de rust waar het om vraagt

Bestuursvoorzitter Arthur del Prado riep gisteren op de aandeelhoudersvergadering van ASMI activistische beleggers op te staken met hun pogingen het hightechbedrijf op te splitsen. Maar dat zijn ze niet van plan.

Zeist, 28 nov. - Arthur del Prado deed een dringende oproep aan zijn aandeelhouders: laat ons nu met rust. De 75-jarige topman had net in een presentatie beargumenteerd waarom zijn ASMI, machinemaker voor de chipindustrie, niet opgesplitst moet worden. „Volg ons, bekritiseer ons, maar val ons niet langer lastig met uw activisme”, verklaarde de oprichter. „Wij moeten nu de kans hebben om te bewijzen dat onze strategie werkt. Geef ons de tijd tot 2008 of 2009. En fantaseer mee over de prachtige waarde die wij dan kunnen bereiken.”

Del Prado wist op dat moment al dat hij de steun van de aandeelhouders zou krijgen en de motie van de activistische aandeelhouder Mellon (7,5 procent van de aandelen) om ASMI te splitsen geen meerderheid zou veroveren. Mellon bekritiseert de onderneming doordat het de ontwikkeling van machines voor het begin van het complexe productieproces van halfgeleiders (front-endactiviteiten) financiert uit de winsten van de productie van machines die de behuizing van de chips maken (back-endactiviteiten) door dochter ASM PT.

Afgelopen vrijdag had ASMI de angel uit de strijd gehaald door te beloven dat het de dividenden uit zijn belang van 54 procent in ASM PT niet meer zal steken in de ontwikkeling van nieuwe machines bij ASMI zelf. Die dividenden worden vanaf nu gebruikt om schulden te verlagen, aandelen in te kopen of dividend uit te keren. Daarnaast belooft het bedrijf dat het zijn kwartaalresultaten per activiteit zal uitsplitsen.

Voor vermogensbeheerder Hermes, die bijna 10 procent van de aandelen bezit en tot dusver de voorstellen van Mellon steunde, was dat voldoende om te beloven tegen de motie te stemmen. Daarmee had Del Prado, die zelf 22 procent van de aandelen bezit, al de meerderheid binnen op de vergadering waar 60 procent van de aandeelhouders aanwezig was.

Mellon begreep niet te kunnen winnen en advocaat Pieter van der Korst deed verwoede pogingen om stemming over de eigen motie op te schorten. Hij zei daarmee een openlijke confrontatie te willen vermijden. Na een schorsing kreeg hij daarvoor niet de kans van president-commissaris Paul van den Hoek. „Wij willen geen zwaard van Damocles meer boven ons hoofd. Wij willen zekerheid en merken dat klanten en toekomstige managers die helderheid ook verlangen.”

ASMI rust gunnen gaat Mellon zeker niet doen. Mellon wil dat „het probleem van het waarderingsgat” wordt opgelost, zo zei bestuursvoorzitter Mickey Harvey na afloop. In een presentatie liet Mellon zien dat het meerderheidsbelang in ASM PT vanaf begin 2005 meer waard was dan heel ASMI bij elkaar. Met andere woorden, de front-endactiviteiten hadden bijna twee jaar lang een negatieve waarde. Die is nu net positief.

Harvey zei enkele opties te overwegen. Een daarvan zou het interesseren van een private-equitybedrijf zijn om heel ASMI van de beurs te halen. Dat doet Mellon volgens hem wel vaker. „Ik vind dit een mooi bedrijf”, zei Harvey , „en het is onze grootste individuele investering.” Hij prees Del Prado als „een geweldig fenomeen” en zei ook verder veel talent te zien in de raad van bestuur.

Mellon zal de steun van andere aandeelhouders opnieuw moeten verwerven. Dat deze blijven twijfelen aan het bestuur, bleek bij het laatste agendapunt, een voorstel tot statutenwijziging over de benoeming en het ontslag van bestuurders en commissarissen. Hermes toonde zich niet blij dat ASMI daarbij niet de code Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur volgt. „De raad van bestuur heeft er veel aan gedaan om openlijk en duidelijk stappen te zetten richting aandeelhouders. Het vertrouwen is daardoor hersteld”, zei Wouter Rosingh van Hermes. „Maar wij zijn teleurgesteld, omdat u het woord Tablaksblat-proof zo vaak hebt gebruikt. Die toezegging komt u niet na.”