`Werknemers sociale diensten beter beschermen`

Rotterdam, 27 nov. Driekwart van de gemeentelijke sociale diensten moet meer maatregelen nemen om de werknemers te beschermen tegen agressieve en gewelddadige klanten. Ook andere instellingen voor uitkeringen en werkbemiddeling schieten hierin tekort. Dit concludeerde de Arbeidsinspectie in een rapport dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Volgens de inspectie nemen de sociale diensten nauwelijks maatregelen om de medewerkers te beschermen tegen agressieve klanten. De Arbeidsinspectie bezocht naast de sociale diensten ook vestigingen van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). 64 procent van het aantal medewerkers van de instellingen gaf aan wel eens of regelmatig te maken te hebben met agressieve klanten. De drie organisaties bieden inmiddels agressietrainingen aan aan medewerkers. Sinds een recente aanpassing van de wet kunnen de sociale diensten agressieve klanten straffen met een korting op de uitkering.