Welke coalitie heeft uw voorkeur?

Welke coalitie heeft uw voorkeur? Die vraag stelde de redactie aan bezoekers van de site nrc.nl/discussie. Meer dan 160 reacties kwamen tot dusver binnen. Alle hieronder geciteerde reacties zijn op de site langer. U kunt nog steeds deelnemen aan de discussie.

„Men kan moeilijk ontkennen dat ‘links’, in de vorm van de SP, er flink op vooruit is gegaan. Aan de andere kant blijft het CDA stabiel en wint Wilders fors. Grote verliezers zijn de VVD en D66 en daarom stel ik dat deze partijen sowieso uitgesloten zijn van regeringsdeelname.” Ruud Wassen

„Een christelijk-sociaal kabinet, zoals Rouvoet het net noemde, met CDA, PvdA en ChristenUnie, is niet eens zo’n raar idee. Zolang er maar niet getornd wordt aan onze waardevolle verworvenheden als homohuwelijk, legale euthanasie en abortus.” Mark

„Een minderheidskabinet van CDA en PvdA. Per onderwerp zal het kabinet voor een meerderheid in de Kamer moeten zorgen. Op de PvdD en SGP na kan iedere niet-regeringspartij op zichzelf deze regering aan een meerderheid helpen.” Ronald

„Ik snak naar Paars-III, dus een nieuwe sociaal-liberale koers. Die keuzemogelijkheid wordt door iedereen buiten beschouwing gelaten, maar het verenigt wel heel veel kiezers.” Luuk

„Een regering bestaand uit CDA+ VVD + CU + Wilders is de juiste. Minder belasting, minder inmenging van de staat met onze persoonlijke vrijheden en minder allochtonen.” W. Remark

„Eén mogelijke coalitie ontbreekt in het overzicht: de christelijk-sociale coalitie bestaande uit CDA, SP, ChristenUnie en GroenLinks met 79 zetels. Het CDA is de grootste, SP en ChristenUnie zijn de twee grote winnaars en GroenLinks herbergt een sociale en christelijke tak in zich. De PvdA is niet nodig en verdient met tien zetels verlies geen regeringspluche.” Gerard

„Hoe dan ook – links of rechts – Nederland heeft op basis van deze uitslag gekozen voor behoudzucht en naar binnen keren. En dat is erg jammer.” Paul de Graaf

Bekijk de overige reacties en discussieer mee op nrc.nl/discussie