Premier: belang van Uruzgan blijft groot

Demissionair premier Balkenende (CDA) heeft vandaag, aan het begin van de kabinetsformatie, nadrukkelijk gewezen op het grote belang van de Nederlandse militaire missie in Zuid-Afghanistan. In een gemeenschappelijk opiniestuk met zijn Canadese collega Stephen Harper zegt Balkenende dat de „resultaten bestendigd” en de „beloften aan het Afghaanse volk nagekomen” moeten worden.

Balkenende, die morgen en overmorgen in Riga de NAVO-top bijwoont, lijkt met zijn brief mede een signaal af te geven in de richting van mogelijke coalitiepartner SP. Die is, aldus buitenlandwoordvoerder Van Bommel (SP) vanochtend, voor een „terugtrekking zo snel mogelijk uit Afghanistan”.

De SP is de enige van de grote partijen die een spoedige Nederlandse aftocht uit Afghanistan voorstaat. „Maar ik neem aan dat we de PvdA hierin zullen meekrijgen”, aldus Van Bommel. „Deze partij had immers de mogelijkheid van opbouw als nadrukkelijke voorwaarde voor de Nederlandse deelname gesteld”.

Kamerlid Koenders (PvdA) zegt echter „dat we ons voor twee jaar in Afghanistan gecommitteerd hebben”. Hij meent dat het artikel van Balkenende en Harper goede aanknopingspunten biedt voor een „dringend noodzakelijk politiek initiatief op de NAVO-top”, zoals over de oproep tot meer solidariteit van NAVO-landen die niet in het zuiden actief zijn.

Balkenende en Harper schrijven dat de inspanningen tot wederopbouw „vruchten beginnen af te werpen”. In een mogelijke verwijzing naar meningsverschillen binnen de NAVO over de in Afghanistan te volgen koers, schrijven de premiers dat een bijdrage aan de opbouw van Afghaanse politie en leger „net zo belangrijk” is als „het aanpakken van de Talibaan met militaire middelen”.

De volledige brief staat op www.nrc.nl/binnenland