Onderzoek werkwijze Knoops

De universiteit van Utrecht onderzoekt of hoogleraar internationaal strafrecht Geert-Jan Knoops zich van een „ontoelaatbare werkwijze” heeft bediend bij het schrijven van een boek over de vervolging en verdediging van militairen tijdens VN-vredesoperaties.

In een bespreking van ‘The prosecution and defense of international peacekeepers under international criminal law’ (2004) in het wetenschappelijk tijdschrift European Journal of Internal Law worden kritische kanttekeningen gemaakt bij de wijze van citeren door Knoops. Volgens recensent Aurel Sari, verbonden aan de University College London, heeft Knoops vele pagina’s (93-96 en 257-263) – met minimale wijzigingen – „woord voor woord” overgenomen zonder een duidelijke bronvermelding. „Of met opzet of per ongeluk, in beide gevallen is de lezer in de waan dat het de woorden van Knoops zijn”, aldus Sari.

Het bestuur van de faculteit Rechtsgeleerdheid, waaraan Knoops als hoogleraar is verbonden, ziet hierin aanleiding om de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit in te schakelen. Onder diens voorzitterschap onderzoekt een commissie of er sprake is geweest van een ontoelaatbare werkwijze. Deze commissie adviseert vervolgens het college van bestuur, aldus een persbericht van de universiteit dat zaterdag werd gepubliceerd naar aanleiding van een artikel in Trouw. Advocaat Carrie Knoops zegt dat haar man inhoudelijk commentaar zal geven nadat de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn. Geert-Jan Knoops is onlangs gevraagd om juridisch adviseur te worden van Saddam Hussein in diens hoger beroep tegen de doodstaf. In Nederland is Knoops advocaat van ondermeer de marinier Eric O. En hij verdedigt Ernest Louwes in de Deventer moordzaak.

Het gewraakte boek van Knoops is gebaseerd op een proefschrift waarop hij aan de National University of Ireland een tweede doctorsgraad haalde. Professor William Schabas, verbonden aan deze universiteit, gaat onderzoeken wat een en ander betekent voor Knoop’s promotieonderzoek. „Wij nemen dergelijke kwesties erg serieus”, schrijft Schabas in een reactie. „En wij gaan ernaar kijken.”

De boekbespreking door Aurel Sari is te lezen via www.nrc.nl/binnenland