Bouw van nieuwe huizen trekt aan

De bouw van nieuwe woningen komt weer op gang. In de eerste negen maanden van 2006 zijn bijna 71.000 bouwvergunningen afgegeven. Dit is een toename van ruim 30 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2005. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend bekend heeft gemaakt.

In alle provincies, met uitzondering van Flevoland, nam het aantal verleende vergunningen toe. De toename was het grootst in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Holland.

„Alle voorwaarden voor een verhoging van de bouwproductie zijn aanwezig: krapte op de woningmarkt, een lage rente en een aantrekkende economie”, verklaart Taco van Hoek, directeur van het Economische Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB), de laatste cijfers over de woningbouw.

De groei in het aantal bouwvergunningen volgt op jaren van stagnatie. Dit jaar zijn tot en met september 41.000 nieuwe woningen gereed gekomen, ruim 5.000 woningen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Gemiddeld genomen zit er twee jaar tussen verlening van de bouwvergunning en de bouw van de woning.

Het EIB voorziet ook voor 2007 een sterke groei in de woningbouw. „De bouw is een sterk cyclische bedrijfstak. Als het economisch goed gaat, gaat het extra goed met de bouw, en andersom”, zegt Van Hoek.

Toenmalig minister Dekker (Volkshuisvesting, VVD) heeft vorig jaar met provincies en gemeenten afspraken gemaakt over te realiseren nieuwbouw. In de periode 2005-2010 moeten er 445.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Naar verwachting zal eind dit jaar ruim 10 procent van deze doelstelling zijn gerealiseerd.

Rectificatie / Gerectificeerd

In het artikel Bouw van nieuwe huizen trekt aan (27 november, pagina 10) staat: „In de periode 2005-2010 moeten er 445.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Naar verwachting zal eind dit jaar ruim 10 procent van deze doelstelling zijn gerealiseerd.” Dat percentage doelt op de stijging tussen 31 december 2005 en 31 december 2006, het eerste jaar van de statistische periode 2005-2010.