Polonium 210

sushi.jpgIn Londen heerst enige paniek nu Litvinenko daar dagenlang als stralingsbron rondwaarde. Het ziekenhuis, zijn woonhuis, een hotellobby en een sushibar tonen sporen van radiatie.

Hoe hebben ze hem het radioactieve polonium 210 kunnen toedienen? Door de thee of als spray over de sushi? Dit vond ik wel nuttig. Of diende hij het zichzelf toe, waarmee Scotland Yard kennelijk rekening houdt?

Maar als yzm37 gelijk heeft, is zelftoediening weinig plausibel. Zijn uitleg over polonium 210 vond ik zeer leerzaam, dus druk ik die hier nog een keer af.

YMZ37: De dader(s) van deze moord is (zijn) technisch uitzonderlijk competent, hebben toegang tot de beste (geheime) nucleaire laboratoria en de allerhoogste politieke, militaire en wetenschappelijke echelons. Polonium-210 is honderdduizend maal gevaarlijker dan extreem giftig en moeilijk te verwerken plutonium-239 in atoomwapens.

Afgaand op de BBC is Litvinenko vergiftigd met 1 milligram Po-210. In Rusland is er maar één lab dat een milligram zuiver Po-210 kan maken: het Joint Institute for Nuclear Research in Dubna . Hier enige berekeningen:

Po-210 halveringstijd 138,4 dagen = 0.397 jaar
Alfa-emissie energie: 5.4 x 10^6 electronvolt per atoom
Aantal Po-210 atomen per milligram: Avogadro’s getal/210000 = 2,87*10^18

Gemiddelde energieproductie 1 mg Po-210 over 138,4 dagen (waabij de helft vervalt):

½ * 2.87×10^18 deeltjes * 5,4×10^6 eV per deeltje / (138,4 x 86400 sec) * 1,6021×10^-19 Joule per eV = 0.104 Watt

Zuiver, vers aangemaakt Po-210 produceert 0.104 / ln(2) = 0.15 Watt per milligram.

Stel dat we die éne milligram Po-210 opgelost in 1 milliliter water zouden transporteren (om niet op te vallen) dan produceert deze milliliter 0.15 Watt aan warmte. Ter vergelijking: Het menselijk lichaam produceert ongeveer 0.001 Watt warmte per milliliter. Een oplossing van 1 milligram per milliliter Po-210 in een ampul zonder speciale koeling zou binnen de kortste keren aan de kook raken. X-ray scanners op een vliegveld zouden de hete Po-210 oplossing inderdaad niet opmerken, echter met een thermografische camera is detectie het een fluitje van een cent.

Po-210 is 1600 / 0.397 jaar = 4200 maal radioactiever dan radium. C.q. 1 milligram Po-210 correspondeert met 4,2 gram radium = 4,2 Curie aan radioactiviteit. Op basis van de commerciële prijs van Po-209 ($3200 per microcurie http://www.jinr.ru/) zou 1 milligram Po-210 13 miljard dollar moeten kosten.

Po-210 is om veiligheidsredenen niet commerciëel verkrijgbaar. Het wordt met beryllium gebruikt als neutronen-initiator in conventionele atoomwapens. Initiëring van een plutonium-239 bom vereist maximaal 50 Curie = 12 milligram Po-210 http://www.islaiscreek.org/firstatomicbombsf.html.

Eén milligram Po-210 vormt derhalve reeds een groot veiligheidsrisico -bijna voldoende voor een atoomwapen. Ook in Rusland slingert een dergelijke hoeveelheid Po-210 niet zomaar in het rond: De toegang tot 1 milligram Po-210 zal strikt beperkt zijn tot de hoogste militaire, politieke en wetenschappelijke echelons.

Conclusies:

(1) Litvinenko is vergiftigd met vers, recent aangemaakt Po-210. Vers Po-210 is even bederfelijk als ongekoeld vers fruit. Elke 138 dagen vervalt de helft tot lood-206. Een jaar na productie van een zuiver monster verblijft slechts 16% Po-210.
(2) Het Po-210 zal waarschijnlijk niet via een luchthaven het VK zijn binnengesmokkeld.
(3) De concentratie Po-210 voor transport en toediening was, vanwege het risico van oververhitting, vrijwel zeker veel lager dan 1 milligram per liter.
(4) Scenarios waarin een klein beetje Po-210 ongemerkt aan een drankje of voedsel is toevoegd, zijin derhalve onwaarschijnlijk.
(5) Aangezien er bij de moord nauwelijks is gemorst, is een tevoren geprepareerd flesje bier of drank (1 mg Po-210 in 200-300 ml) veel waarschijnlijker. Dit laatste vereist uitzonderlijke technische competentie plus een goed geoutilleerd nucleair lab (i.v.m. extreme radioactiviteit en ter voorkoming van vitrificatie)
(6) Opdrachtgevers zijn uiterste kapitaalkrachtig, het Po-210 gebruikt voor de moord op Litvinenko is miljoenen waard.
(7) Opdrachtgevers hebben toegang tot de beste (geheime) nucleaire laboratoria alsmede de allerhoogste wetenschappelijke, militaire en politieke echelons.
(8) Er bestonden dwingende redenen Litvinenko om te brengen op de kostbare wijze waarop dit is gebeurd, anders hadden zijn moordenaars deze wel gebruikt.

Litvinenko is vermoord op een manier waar zelfs Osama Bin Laden alleen maar van kunnen dromen en welke uitsluitend is weggelegd voor de allermachtigsten op de wereld.