Wratten

Naar aanleiding van uw artikel over wratten (NRC Handelsblad Wetenschapspagina, 9 november) kan ik mededelen dat er nog een pijnloze behandeling tegen wratten is, namelijk slakkenslijm. Als er in mijn gezin wat opduikt, gaat de slak er overheen - met of zonder huis! In de jaren `70 leerden we van een vriendin in Zwitserland deze methode te gebruiken. We hadden al een verwijsbriefje voor uitbranden, maar de tien wratten onder de voet van mijn 10-jarige zoon waren na de vakantie verdwenen. Typisch een grootmoeders middeltje.

    • Suze Constandse Oosterbeek