Wees zuinig op je gehoor; je wordt maar eenmaal doof

In NRC Handelsblad van 20 november wordt perfect duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van overmatige blootstelling aan pretlawaai. Je hoort de pret amper meer en je kan niet meer auditief communiceren. En volgens de beschreven casus al op je 25ste jaar.

Een bovenmaatse behoeftebevrediging van prikkelhonger bij de jongere generaties stimuleert het opendraaien van de geluidsinstallaties. De acceptatiegraad van vrijwillig ondergane blootstelling aan (te veel) geluid ligt hoger dan van onvrijwillige. Voor het gehoororgaan maakt dat niets uit. Geluid is een fysisch verschijnsel en wordt in het gehoororgaan vertaald naar een neurologisch signaal. De bron is niet van belang: pret of werk.

In het vrijwillig gekozen verblijf in de pretwereld kun je de trilhaarcellen van je gehoororgaan lustig op laten blazen. Geen wet die je beschermt! In de fysieke werkwereld (machines, bouw, vliegtuigen) dienen werkgevers arbo-maatregelen te treffen om hun personeel te vrijwaren van hogere geluidsniveaus dan 80 dB(A) gedurende de achturige werkdag. Een bevriende aannemer vertrouwde mij zuchtend toe dat hij van alles op dit gebied voor zijn personeel dient te regelen, maar dat zij in het weekend van alles doen om hun gehoor vrijwillig te verzieken.

Een beetje disco haalt 100 dB(A) (komt overeen met een drilboor) en je verblijft daar 3 uur. De gedurende 5 minuten ontvangen geluidsdosis bij 100 dB(A) komt overeen met 8 uur bij 80 dB(A). Anders gezegd: 3 uur blootstelling aan 100 dB(A) komt overeen met 80 dB(A) gedurende 12,5 dag van 24 uur/dag non-stop.

Wees zuinig op (het restant van) je gehoor. Je wordt maar eenmaal doof.