Verzet tegen Europese zorgwet

Nederland heeft sterke bedenkingen tegen Brusselse plannen om de gezondheidszorg in Europa te liberaliseren en de rechten van patiënten in een Europese richtlijn vast te leggen. De Nederlandse overheid vreest voor extra Brusselse bureaucratie. Zij denkt ook niet dat het beoogde efficiencyvoordeel van Europese marktwerking iets toevoegt aan het nieuwe Nederlandse zorgstelsel dat al sterk gericht is op meer doelmatigheid.

Dat bleek tijdens een bijeenkomst van Nederlandse patiëntenorganisaties, zorgverleners en verzekeraars, deze week op het ministerie van Volksgezondheid (VWS).

„Nederland is vooralsnog terughoudend over een Europese richtlijn. Wij vragen ons sterk af wat het nut en de noodzaak daarvan is”, zegt Jos Draijer, VWS-attaché bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Brussel. Hij zat de bijeenkomst op het ministerie voor en vroeg alle spelers in de zorg hoe zij over de Brusselse plannen denken. Een Europese richtlijn is alleen nuttig als die Nederland meerwaarde biedt, vinden de hoogste ambtenaren van VWS.

Nu patiënten steeds vaker naar het buitenland gaan voor een medische behandeling, wil de Europese Commissie met een richtlijn de ‘zorgmarkten’ van lidstaten openbreken. Over zes weken moeten alle landen aan de Commissie laten weten hoe ze daar over denken. Dan kan Eurocommissaris Kyprianou over een paar maanden met een zogeheten ‘health initiative’ komen.

Meer concurrentie tussen zorgverleners in verschillende lidstaten zou tot lagere prijzen moeten leiden. Open grenzen kunnen patiënten ook meer keuzevrijheid bieden. Tegenstanders van liberalisering vrezen voor oneerlijke concurrentie en verslechtering van de gezondheidzorg in de rijkere landen.

De Nederlandse overheid is voorzichtig sinds de kiezer vorig jaar tegen de Europese Grondwet stemde en houdt er rekening mee dat veel mensen geen Brusselse bemoeienis meer willen. Zorgverzekeraars zijn ook sceptisch. Ze zijn bang voor de rompslomp, ook al gebruiken ze goedkopere buitenlandse behandelingen als drukmiddel om Nederlandse zorgverleners efficiënter te laten werken.

Patiënten willen zo snel mogelijk de beste zorg krijgen en hebben daar steeds vaker een reis voor over. Zij verlangen van Brussel dat er informatie komt over de beschikbare zorg in de verschillende lidstaten en de kwaliteit ervan. Veel ziekenhuizen in grensregio’s zien meer in bilaterale afspraken tussen lidstaten. Zij verliezen nu al patiënten aan het buitenland. Maar de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen juicht een Europese zorgrichtlijn wel toe. De koepelorganisatie wil meer helderheid over de rechten van patiënten, die nu alleen af te leiden zijn uit uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Door die uitspraken kunnen patiënten nu al voor medische hulp naar een ander land gaan en krijgen zij die onder bepaalde voorwaarden ook vergoed.

zaterdags bijvoegsel: pagina 39

    • Antoinette Reerink