Laat dotteren geeft meer nieuwe hartaanvallen

Ambulance haalt patient met hartaanval op. Als het goed gaat wordt hij meteen gedotterd. Foto Luuk van der Lee/HH Nederland. Arnhem. Eerste hulp. Ambulance. Brancard. Medische zorg. Hartaanval. Politie. Foto : Luuk van der Lee/HH Hollandse Hoogte

Vroeg dotteren bij een ernstig hartinfarct is goed, maar laat dotteren kan juist gevaarlijk zijn. Dat is de conclusie van een groot internationaal onderzoek (New England Journal of Medicine, online 14 november).

Bij een dotterbehandeling wordt een bloedvat dat bij hartinfarct verstopt is geraakt opengedrukt met een soort ballonnetje. Het ballonnetje wordt aan de tip van een katheter door een bloedvat naar de verstopping geschoven en daar opgeblazen.

In de VS is het nu heel gebruikelijk om patiënten met een hartinfarct altijd te dotteren, ook als ze zo laat in het ziekenhuis komen dat een deel van het hart al afgestorven is. In Nederland wordt er, volgens de richtlijnen van de cardiologen, alleen gedotterd binnen twaalf uur nadat de patiënt pijn in de hartstreek kreeg. Dat dat terecht is, is nu bevestigd. Mensen die nog laat werden gedotterd, kregen juist vaker een nieuw hartinfarct.

Aan het onderzoek deden ruim tweeduizend patiënten mee die 3 tot 28 dagen eerder een totale afsluiting van een kransslagader hadden overleefd. De helft van deze mensen onderging alsnog een dotterbehandeling. De andere helft van de deelnemers kreeg alleen een optimale behandeling met medicijnen.

Het idee achter het onderzoek was dat een open bloedvat altijd beter is dan een gesloten vat, zelfs als dat te laat is om de hartspier te redden. Maar dat bleek, tot verbazing van de onderzoekers zelf, niet het geval: in de dottergroep kreeg 7 procent een (al dan niet fataal) nieuw hartinfarct, tegen 5,5 procent van de medicijngroep.

Het risico op een nieuwe hartaanval was het grootst in de eerste maand na de ingreep, maar bleef ook in de jaren daarna steeds iets hoger. Ook de kans op hartfalen (waarbij de hartspier slechter werkt) was niet beter in de dottergroep. Cardioloog prof. Freek Verheugt van het Universitair Medisch Centrum Nijmegen noemt routinematig dotteren één week na een groot infarct desgevraagd ‘zinloos en bovendien belastend en kostbaar’. De onderzoekers weten niet waarom een late dotterbehandeling ongunstig is. Ze opperen dat nieuwe bloedvaatjes die zich na een totale afsluiting ontwikkelen, op de langere termijn de kansen voor de hartspier verbeteren.

Bart Meijer van Putten