Internet Voorkeur

The Economist. Twee artikelen in The Economist van deze week die ons land aangaan: één naar aanleiding van het succes van de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders, in het andere staat Nederland als nummer drie op een lijst van meest democratische landen. Om met het eerste te beginnen: The Economist beschouwt de PvdV als erfgenaam van de partij van Pim Fortuyn en stelt dat de politiek nu terdege rekening moet houden met Wilders’ gedachtegoed. Veel autochtone Nederlanders worstelen blijkbaar nog altijd met de integratie van de grote groep moslims. Onder de titel ‘Hostility at home’ waarschuwt het blad voor intolerantie jegens de moslimimmigranten en hun nazaten. Het haalt het vertrek aan van Ayaan Hirsi Ali naar de VS, alsmede het voorgenomen boerkaverbod. Toch eindigt Nederland weer, na Zweden en IJsland, in de topdrie van meest democratische landen. Het blad onderzocht 165 landen op vrije verkiezingen/pluralisme, een functionerende regering, politieke participatie, burgerlijke vrijheden en een levendige politieke cultuur.

Zie verder: www.economist.com