Geen steekhoudende argumenten tegen boerka 2

De mondiale verontwaardiging, vooral in landen met een islam-meerderheid, maar ook in de Verenigde Staten wekt enige verbazing. Hier wordt met twee maten gemeten. De Maleisische minister van Buitenlandse Zaken constateert terecht dat in Nederland bloot wel mag en de boerka niet. Als argument tegen het boerkaverbod echter deugt deze constatering niet, daar in Maleisië bloot niet mag en de boerka moet. Een Nederlandse vrouw in Saoedi-Arabië gaat verplicht gesluierd in de openbare ruimte en beslist niet bloot! De vraag hoe boerkaminnaars zich in Nederland moeten gedragen, is hiermee wel beantwoord. Pas als ex-minister Donners shari`a hier langs democratische weg tot stand gekomen is, wordt de boerka zeker ook in Nederland geïntroduceerd.