Geen steekhoudende argumenten tegen boerka 1

Ik was teleurgesteld in uw redactioneel commentaar op het kabinetsvoornemen om gezichtsbedekkende sluiers te verbieden (NRC Handelsblad, 21 november). Ik had een robuuste veroordeling verwacht. Hoe achterlijk het ook is dat men religie zo serieus neemt dat men zichzelf helemaal bedekt, nog achterlijker is de maatschappij die zichzelf zo serieus neemt dat zij zich eraan stoort. Wanneer een dwalend Den Haag mee gaat doen met arbitraire - zelfs totalitaire - wetten in plaats van te zorgen voor geschiedenislessen met aandacht voor de strijd voor de vrijheid, wordt het gevaarlijk.

Een wet zoals is voorgesteld, is in het politieke denken een stap terug van 400 jaar, naar een tijd waaraan we op deze pagina`s recentelijk uitgebreid zijn herinnerd. Juist de pers, als belichaming van een van de meest gekoesterde vrijheden, zou meer moeten doen om uit te leggen dat censuur geen optie is.

Een steekhoudend argument voor het boerkaverbod moet ik nog lezen. Mocht zich er één aandienen, dan stel ik voor om het ook toe te passen op Lonsdale-kleding, Ajax-shirts, piercings, witte sokken en kerkklokken. Ze staan me gewoon niet aan.

    • Robin Glendenning Alkmaar