‘Dit wordt vaak gezien als voorbode van een recessie’

In grote delen van de wereld is de kortlopende rente vrijwel gelijk aan de langlopende rente, of zelfs hoger. De vraag is of deze buitengewone situatie perspectief biedt voor een beleggingsfonds dat zich specialiseert in buitenkansjes op de kapitaalmarkt.

Waarom heeft uw fonds ‘opportunity’ in de naam?

Ellen Engelhart: „Wij willen zoveel mogelijk gebruikmaken van de ruimte die de kapitaalmarkt ons biedt. Daarom hebben wij onszelf minder restricties opgelegd dan traditionele obligatiefondsen. Wij hoeven bijvoorbeeld niet alleen in euro’s te beleggen en mogen ook beleggen in leningen van bedrijven met een relatief lage kredietkwaliteit.”

Wat betekenen vlakke of omgekeerde rentecurves voor uw beleggingsbeleid?

„Normaal gesproken is het zo: hoe langer je geld wegzet, hoe hoger de vergoeding. In de Verenigde Staten is dat al een tijdje niet meer het geval. En in Europa kruipen de renteverschillen ook naar elkaar toe. Het wordt vaak gezien als de voorbode van een recessie. Beleggers zeggen eigenlijk dat centrale banken met een verhoging van de korte rente de economische groei afremmen. De situatie is uitzonderlijk, maar voor ons beleggingsbeleid maakt het weinig uit. Het gaat erom wat je rentevisie is, wat je verwacht dat de rente gaat doen.”

En wat is dan uw rentevisie?

„Wij verwachten dat de Europese Centrale Bank in december het kortlopende tarief zal verhogen en in februari nog een keer. Dus dan zal de korte rente al snel richting de 3,75 procent gaan. Bij langer lopend schuldpapier verwachten wij eveneens een stijging van de rente, maar die zal ondanks de redelijk gunstige economische omstandigheden in Europa beperkt zijn omdat de Europese kapitaalmarkt correlaties vertoont met die van de Verenigde Staten. Dus aan het huidige platte karakter van de Europese rentecurve zal waarschijnlijk weinig veranderen.”

Wat betekent dat voor uw beleggingen?

„Dat betekent dat kortlopend papier steeds aantrekkelijker wordt. Want bij dit soort leningen loop je minder risico’s dan bij lange leningen, behalve natuurlijk als je een recessie verwacht. Het is altijd weer afhankelijk van de verwachtingen die je hebt.”

U belegt in schuldpapier van General Motors. In wat voor bedrijfsleningen zit u nog meer?

„Wij zitten in schuldpapier van een financieringsvehikel van General Motors, niet het autoconcern zelf. Hetzelfde geldt voor Ford. De kredietwaardigheid van die lening is relatief laag, maar het rendement relatief hoog.”

Sinds de oprichting vorig jaar zomer heeft u slechts 0,5 procent rendement. Hoe komt dat?

„Begin dit jaar is de marktrente [de rente op langer lopende leningen, red.] sterk gestegen. Ofwel de koersen van die obligaties zijn gedaald, en dus de waarde van onze beleggingen. Dat hadden we niet verwacht. Bovendien stond de rente bij het debuut van ons fonds relatief laag en de koersen hoog.”